Wandelroutes Uiterwaarden - Enkele Voorbeelden Omgeving Gorinchem

 
Attentie!! Voor een wandeltocht over de uiterwaarden zijn vanwege de coronamaatregelen mogelijk aanpassingen van een tocht nodig. Meer informatie op >  Versoepeling coronamaatregelen  en > Coronamaatregelen
 
 
Uiterwaarden van de grote rivieren zijn wandelgebieden bij uitstek. Afwisselende rivierlandschappen en veel natuur gedurende vier seizoenen van het jaar. De uiterwaarden liggen niet zelden in de omgeving van drukke steden en woongebieden, maar zijn desondanks groene gebieden met veel ruimte en rust.
In Nederland zijn de afgelopen jaren zeer veel natuur- en landschapsgebieden langs de grote rivieren ingericht en beheerd door natuur- en landschapsorganisaties. Veelal ging dit samen met projecten voor dijkversterking en/of meer ruimte voor de rivier. Bekende namen van natuur- en landschapsorganisaties in dit verband zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschapsorganisaties.

Veel natuurgebieden zijn toegankelijk voor publiek. Bij de inrichting en beheer is en wordt rekening gehouden met wandelroutes. In combinatie met trajecten over aangrenzende dijken en/of via verbindingen met veerpontjes kunnen een aantal wandelroutes in uiterwaarden gemakkelijk met elkaar verbonden worden. Daarbij is het mogelijk veel afwisseling aan te brengen in de wandelingen.
Op deze website worden enkele voorbeelden gegeven en kort beschreven in de omgeving van Gorinchem. Zie voor een beschrijving van de wandeltochten de sub-pagina's.

Tips voor wandelingen uiterwaarden
Bij de wandelroutes en wandelingen in uiterwaarden is het zinvol rekening te houden met onder meer de volgende punten.
  
* Voor schoeisel en kleding zijn stevige wandelschoenen aan te raden. Kleding dient de nodige bescherming te bieden tegen distels, brandnetels, insecten en dergelijke. Bij natte omstandigheden hebben waterdichte wandelschoenen of laarzen voordelen.

* Het zijn uiterwaardengebieden. Dit houdt in dat bij hogere en stijgende waterstanden van de rivier de uiterwaarden onder kunnen lopen met rivierwater. Bovendien kan in een deltagebied sprake zijn van (een beperkte) eb- en vloedwerking. Dit betekent dat je rekening moet houden met stijgende waterstanden rond en in de uiterwaarden. Gedeelten van de uiterwaarden waar eerst zonder problemen gelopen kan worden, kunnen even later vol lopen met enkele decimeters water of meer. Dit geldt bij omstandigheden met hogere en stijgende waterstanden.


 
Veelal zijn er geen problemen te verwachten bij een rivierpeil van beneden de circa 10.00 meter boven NAP bij Lobith. Daarnaast kunnen tijdens of na perioden met regen, natte/drassige omstandigheden ontstaan, wat de wandelroutes beperkingen kan geven.
Op de bovenstaande foto is te zien dat de Groesplaat bij Oudendijk nog net wel of net niet te bereiken is voor wandelaars. Dergelijke omstandigheden doen zich in dit gebied voor voor bij een waterstand van circa 12.00 meter boven NAP bij Lobith. 
Zie voor de dagelijkse waterstanden bijvoorbeeld NOS Teletekst pagina 720.
 
 

* Voor het groenbeheer zijn vaak grote grazers actief. Daar waar loslopend vee loopt is het verstandig op geruime afstand van deze runderen, pony’s en paarden te blijven en de beesten zo min mogelijk te storen. Op de bordjes wordt veelal dringend aangeraden een aanzienlijke afstand tot de beesten te bewaren. Informatief is de folder over de grote grazers in Munnikenland. De folder lezen? Gebruik hiervoor de volgende zoekterm op de internetbrowser: Folder grote grazers in Munnikenland - Slot Loevestein. De folder bevat tevens een bruikbaar overzichtkaartje van Munnikenland.

* Vanzelfsprekend mag er geen (zwerf)afval achtergelaten worden en vernieling van flora en verstoring van fauna dient voorkomen te worden.
 
* Lees de aanwijzingen op de bordjes bij de ingang van een uiterwaardengebied aandachtig. In het uiterwaardengebied zelf kunnen bovendien bordjes voorkomen die aanvullende richtlijnen geven. Bijvoorbeeld van ‘toegestaan met honden’ naar ‘toegestaan met honden die aangelijnd zijn’.  

* Op de dijken heeft men als wandelaar veelal te maken met verkeer. Het kan gaan om fietsers en wandelaars op dijktrajecten met alleen een fietspad op of naast de dijk.
Op veel dijktrajecten zijn echter nog geen afzonderlijke fietspaden en zijn alle soorten verkeer toegestaan. Dan is het als wandelaar extra oppassen. De verkeersdrukte kan sterk verschillen per dag van de week en/of tijdstip van de dag. Goed opletten en gezien worden zijn dan belangrijk.

* Op de (grote) rivieren varen veel veerponten tussen de rivieroevers heen en weer. Het gaat om autoveerponten en voet- en fietsveren. Vooral bij de voet- en fietsveren kan het gaan om een beperkte dienstregeling. Enkele voorbeelden: ‘s morgens vertrekt de eerste veerpont pas om twaalf uur; ‘s avonds na zes uur wordt niet gevaren; in de maanden oktober tot en met maart vaart het veerpontje niet. Bij het gebruik maken van een of meer veerpontjes is het toch wel handig en verstandig om de dienstregeling en de vaartijden op de dag van de geplande wandeling te weten. Het voorkomt ongewenste verrassingen.
Zie voor de dienstregelingen van voet- en fietsveren in Nederland de website voetveren.nl.
 
* Meer weten over uiterwaardengebied waar gewandeld gaat worden? Raadpleeg daarvoor de website van de desbetreffende natuur- en landschapsorganisatie. Naast een korte beschrijving van het gebied staan veel specifieke gegevens over flora en fauna vermeld. 
Wandelroutes omgeving Gorinchem
Op deze webpagina worden twee voorbeelden van wandelroutes in de omgeving van Gorinchem gegeven. Beide routes gaan over dijken en door uiterwaarden. En op beide routes wordt gebruik gemaakt van voet- en fietsveren. De wandelroutes starten Buiten de Waterpoort in Gorinchem en eindigen daar ook weer. De twee wandelroutes kunnen op een aantal punten gevarieerd worden. Ze hebben bijvoorbeeld korte en lange varianten. De routes in tegengestelde richting lopen is mogelijk. De routes zijn ingetekend op google-maps kaarten. Zie voor de beschrijving van de wandeltochten de sub-pagina's.
 
 
Tips september 2018
In september is het mogelijk om met het openbaar vervoer in combinatie met het gebruik van veerdiensten boeiende wandeltochten te maken. Het gaat om wandeltochten op het eiland Tiengemeten in het Haringvliet en wandeltochten van Brakel naar Slot Loevestein langs rivier de Waal. Het vervoer naar het eiland Tiengemeten vindt plaats met de Haringvliet Expeditie van de Waterbus vanuit Dordrecht (Merwekade) en/of Rotterdam (Erasmusbrug). Voor wandeltochten langs de Waal naar Slot Loevestein kan gebruik gemaakt worden van de veerdienst van Riveer vanuit Gorinchem naar Zaltbommel (vertrekplaats Buiten de Waterpoort). De genoemde veerdiensten worden in de maand september uitsluitend uitgevoerd in de weekenden. Vertrektijden zijn in de  eerste helft van de ochtend.
Zie voor meer informatie >> Dagtochten September


__________© hn - juni 2015 / maart 2016 / december 2017 / september 2018, 1 juni 2020___________