Actueel 2023

 
Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2023 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde subpagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht.
 
 
 
 
_____________ 
 
 

Verhoogde waterstanden grote rivieren november 2023
De laatste berichten voor de waterstanden rond 14 november 2023 zijn dat de waterniveaus zowel in de Rijn als in de Maas nog verder stijgen. Stond het waterpeil op 18 oktober in de Rijn op het lage peil van 713 cm +NAP bij Lobith. Inmiddels staat het peil op vrijdag 17 november namiddag rond de 1200 cm +NAP. Om volgens de voorspellingen in een aantal dagen verder te stijgen naar 1325 cm +NAP bij Lobith (21-11 en 22-11). Het betreffen verhoogde waterstanden. De waterstanden bereiken op veel plaatsen hoogten waarbij de uiterwaarden vol lopen en het water tegen de dijken kan komen te staan.
Bij een dergelijke grote rivierwaterafvoer worden de stuwen in de Nederrijn en Lek en in de Maas open gezet. De stuwen in de Nederrijn en Lek (Hagestein, Amerongen en Driel) zijn in de tweede helft van de derde week van november open gezet. 

Wandelingen in de uiterwaarden van de grote rivieren is bij dergelijke omstandigheden sterk af te raden en veelal gewoonweg niet mogelijk. 
Het kan zijn dat bepaalde veerponten niet of met een gewijzigde dienstregeling varen.

Fietstochten over de (winter- of ban-) dijken blijven bij deze omstandigheden wel goed mogelijk. De hogere waterstanden geven de rivierlandschappen een geheel ander aanzien.
Wandelingen op de hoger gelegen delen (veelal binnendijks) in de omgeving van de rivieren zijn natuurlijk nog wel te maken.

Zie voor actuele informatie over de waterstanden NOS Teletekstpagina’s 720 en 724 (specifiek voor het stroomgebied van de Maas) en de website van Rijkswaterstaat.

 

 _____© hn - 19 november 2023 _____
 
 
Mooie Rivierenlandschappen tweede helft augustus 2023
Ideale omstandigheden voor fietstochten, wandeltochten en vaartochten
Met update 28 augustus
 


 

Na de natte en frisse periode in de afgelopen weken is de natuur hersteld van de droge en warme weken in juni en begin juli. Ook de rivieren hebben veelal op een meer dan gemiddeld waterpeil voor de tijd van het jaar. Mede dankzij de aanvoer van ruim voldoende rivierwater uit de landen stroomopwaarts. Als gevolg van deze gunstige omstandigheden is er een uitbundige groei van de bomen, struiken, en planten. Alles groeit en bloeit volop. Ook voor de dierenwereld zijn de omstandigheden gunstig. Het zijn bijzondere omstandigheden waar je in een zomerseizoen mogelijk weer jaren op moet wachten.
 


 
 

 
 

 
 
 
De weersvoorspellingen voor de tweede helft van augustus zijn goed voor buitenactiviteiten. Veelal droog met zomerse temperaturen die met enkele graden variatie schommelen rond de 25 graden. Elke dag wordt er een aantal uren zon verwacht. En veelal zal de wind zwak tot matig in kracht zijn.
 
Benut als het mogelijk is, in deze weken de goede omstandigheden voor dagtochten en/of meerdaagse tochten in fraaie landschappen. Met de aankomende droge dagen en de zomerse temperaturen kan de groei en bloei van de natuur in deze tijd van het jaar binnenkort al voorbij zijn. Tevens zullen de waterstanden in de (grote) rivieren een duidelijk dalende tendens vertonen. Mede door de afnemende aanvoer van rivierwater uit de stroomopwaarts gelegen gebieden.
 
 
 
 

  Bovenste foto: Vergezicht Brabantse Biesbosch (11-8)    Foto onder begin tekst: Bocht Linge tussen Vogelswerf en Heukelum, met aan de overkant de oeverlanden van Kedichem (4-8)                                                            Twee foto's van een groepje voedselzoekende Lepelaars Twee foto's met links een visdiefje met een net gevangen visje is snavel. Rechts een foto met meer dan honderd kleine visjes binnen een vierkante meter op een zonnige, ondiepe plek in watergeul Brabantse Biesbosch (11-8) Daaronder twee foto's van de verharde paden voor een rondje fietsen en wandelen in het gebied van de Jantjesplaat (11-8). Op de panorama-foto daaronder maakt een groepje kanoërs een vaartocht op het vaarwater van de Jantjesplaat. Dit natuurgebied bevindt zich in de omgeving van de Spieringsluis; 11-8). Op de foto hiernaast  staan op de voorgrond fruitbomen met rijpend fruit. Daarachter een haag met bomen. Boven deze bomen zijn nog een tweetal windmolens te zien (omgeving Rumpt ; 4-8) 
 
Update 28 augustus
De laatste week van augustus geeft een enigszins ander weerbeeld dan verwacht. Enkele dagen met weinig zon, gematigde temperaturen en op een aantal plaatsen is al behoorlijk veel neerslag gevallen. De laatste dagen van augustus en het eerste weekend van september geeft een wisselend weerbeeld te zien met zo nu en dan een beperkte hoeveelheid regen. Desondanks kunnen het goede omstandigheden voor buitenactiviteiten zijn. De windsterkte is overwegend matig. 

Doordat de neerslag lokaal en regionaal op een aantal dagen overvloedig is gevallen en stroomopwaarts in met name Zwitserland nog steeds valt, is het mogelijk dat de waterstanden aanzienlijk kunnen stijgen. Voor watersporters die met pleziervaartuig op de (grote) rivieren varen is het van belang de waterstanden en waterstroming in de gaten te houden. Zie hiervoor onder meer Teletekst pagina 720 en de website van Rijkswaterstaat. 
 
Met de gevallen neerslag en de gematigde temperaturen blijven de rivierenlandschappen de komende weken nog wel overwegend groen en kleurrijk. Hieronder staan een aantal foto's van Munnikenland (in de omgeving van Slot Loevestein). Ze zijn genomen op maandag 21 augustus. Naast het uitbundige groen van de bomen valt de plas-dras omstandigheden in het gebied op. Voor een aantal vogelsoorten zijn dit bijzonder aantrekkelijke omstandigheden. 
 

 

 
 


 
 
_____© hn - 14 en 15 en 28 augustus 2023 _____
 
 

Droogterecord juni 2023 – gevolgen zijn op het ogenblik nog beperkt zichtbaar
 
 

Nog niet eerder is in Nederland zoveel dagen achtereen geen neerslag gevallen. De langste periode zonder meetbare neerslag in de Bilt is gisteren op dinsdag 13 juni een gegeven. Een aaneengesloten periode van 13 mei tot 14 juni 2023 zonder regen. En regen is voor de komende dagen niet te verwachten. Tot volgende week blijft het volgens de weersverwachtingen droog. Een droog weertype met veel zonuren, hoge temperaturen en een doorstaande (droge) wind.
Dat er op het ogenblik nog relatief weinig zichtbaar en merkbaar is, komt hoofdzakelijk door het natte vroege voorjaar.  In Nederland maar eveneens in de landen van de stroomgebieden van Rijn en Maas. In beide stroomgebieden was sprake van een vergelijkbaar neerslagpatroon in de vorm van een lenteperiode met meer dan voldoende neerslag. Het natte voorjaar zorgt er nu voor dat er voldoende water in de rivieren stroomt en de grond nog niet gortdroog is.

De waterstanden zijn nog op een aanvaardbaar niveau voor scheepvaart, natuur en landbouw. De waterafvoer is de afgelopen weken wel aanzienlijk afgenomen; voor de Rijn  is de waterstand bij Lobith van circa tien meter naar circa acht meter boven NAP bij Lobith gezakt. Het waterniveau zakt iedere dag verder met een aantal centimeters. De waterafvoer van de Maas is in de omgeving van Maastricht gedaald van enkele honderden kubieke meters naar honderd tot vijftig kubieke meter per seconde. En ook hier neemt de waterafvoer verder af.

Voor de komende week zijn de omstandigheden nog onzeker. In Nederland zijn volgens de weersverwachtingen over het algemeen enkele dagen met een beperkte hoeveelheid neerslag van veelal niet meer dan 5mm per etmaal te verwachten. Dit is niet veel bij een blijvend zonnig en warm weertype. In het zuiden van Duitsland en het noorden van Zwitserland worden eveneens een aantal dagen met neerslag verwacht. Hierbij komen volgens de voorspellingen er veelal enkele dagen met een neerslag met 5-10mm voor. Dit geeft mogelijk een perspectief waarbij de waterstanden in de Rijn voor de scheepvaart op een aanvaardbaar niveau kunnen blijven. Als gunstige omstandigheid geldt dat in de Alpen voor de maanden mei en juni tot nog geen sprake was van een droogteperiode. Het Bodenmeer is bijvoorbeeld nog goed gevuld met regen- en smeltwater.

Vergelijkbaar zijn de verwachtingen voor het stroomgebied van de Maas. Ook daar wordt stroomopwaarts in Frankrijk en België een beperkt aantal dagen met neerslag verwacht. Met enkele dagen een neerslag van 5-10mm. Over het algemeen zijn de voorspelde neerslaghoeveelheden net iets minder in omvang dan in het stroomgebied van de Rijn.
In de tweede week van de weersvoorspellingen worden wel dagen met neerslag gemeld. Het gaat veelal om geringe hoeveelheden van enkele millimeters per etmaal.

De weersvoorspellingen voor de komende 14 dagen in het algemeen geven wel neerslag aan. Van een te verwachte duidelijk natte periode is volgens de voorspellingen echter geen sprake. Voor natuur, landbouw en scheepvaart is het afwachten of een langere droogteperiode kan uitblijven.
 
 
 

Tenslotte
Op de bovenstaande foto’s van de Brakelse Benedenwaarden en Munnikenland (omgeving Slot Loevestein) is nog weinig te zien van de droogte. Het gras is nog redelijk groen. Wel is het warm. Een aantal runderen staan in het water voor verkoeling. De hoge temperaturen geven mede een minder heldere lucht. De foto’s zijn genomen op zondag 11 juni.
 
Bij de weersverwachtingen is met name gebruik gemaakt van gegevens van Weeronline. Voor de waterstanden zijn NOS TT pagina 720 en gegevens van de website van Rijkswaterstaat geraadpleegd.

 
 _____© hn - 14 juni 2023 _____
 
 
 
 

Fiets- en wandeltochten omgeving Vestingdriehoek en Brabantse Biesbosch zomer en najaar 2023
 
 
 
 

Werkzaamheden aan rivierdijk (2021-2026)
Vanwege de omvangrijke en langdurige werkzaamheden (2021-2026) aan de rivierdijk en omgeving langs de Boven Merwede en Waal is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg voor fietsers en wandelaars niet of slechts gedeeltelijk als doorgaande route te gebruiken. Eerder is hier al melding van gemaakt (zie bijvoorbeeld Actueel 2022). Via het fietspad langs de provinciale weg, deze loopt grotendeels niet ver en parallel aan de Waaldijk, zijn belangrijke knooppunten voor fietsers toch te bereiken.
Wandelaars kunnen veelal beter gebruik maken van de veerdiensten vanuit Gorinchem om in Woudrichem, Slot Loevestein en Vuren te komen. 

Op deze webpagina staat een samenvoeging en verwijzing naar (route)beschrijvingen die ervoor kunnen zorgen zonder routeproblemen fietstochten in de omgeving te kunnen maken.
Daarnaast zijn enkele actuele onderwerpen toegevoegd zoals informatie over het uitzetten van de Steur in de Brabantse Biesbosch en georganiseerde struintochten in de omgeving van Slot Loevestein.
 
 

Directe fietsroutes vanuit Gorinchem richting Zaltbommel
Voor directe routes vanaf Gorinchem richting Fort Vuren en aanlegplaats veerpont, veerpont Brakel-Herwijnen, Herwijnen, Haaften, Waardenburg en Zaltbommel staat op de subpagina met de beschrijving van de fietsroutes. De route vanuit Gorinchem is zowel vanaf Buiten de Waterpoort (fietsknooppunt 50) als vanaf het treinstation in Gorinchem aangegeven en volgt buiten Gorinchem grotendeels het fietspad langs de provinciale weg N830 (Graaf Reinaldweg). 
Zie voor de fietsroute van Zaltbommel naar Brakel, Slot Loevestein, Woudrichem en Gorinchem de beschrijving in Fietsroute Rivierengebied.

Opmerking: De vermelde routenummering in Zaltbommel is recent en wijkt enigszins af van de routeaanduiding in Fietsroute Rivierengebied:  
Volg vanaf KNP 78 de richting aanduiding naar het fietsknooppunt 33 (op kade langs Waal in Zaltbommel) en daarna het bordje met fietsknooppunt 66 voor de afslag naar de Waaldijk. Sla bij KNP 66 rechtsaf, richting Gameren
(fietsknooppunt 07).
 
Zie voor een beschrijving van tijdelijk fietsroutes vanuit Gorinchem richting Zaltbommel
Tijdelijke fietsroutes
Zie voor de Fietsroute Rivierengebied - Natuur- en landschapsbeleving
Fietsroute Rivierengebied

Websites met informatie over de veerponten in de regio
De voet- en fietsveren alsook autoveerponten zijn belangrijk voor de diverse verbindingen over water in de regio. Zie voor algemene informatie, dienstregelingen en dergelijke de websites:
-https://www.riveer.nl-. Deze website geeft informatie over de veerponten in onder meer de Vestingdriehoek (Gorinchem - Woudrichem – Slot Loevestein en Vuren) alsook informatie over de autoveerpont Brakel-Herwijnen en de veerdiensten naar Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld. Daarnaast is op deze website informatie over de Watertaxi te vinden.
-https://www.voetveerwoudrichem.nl-. Informatie over onder meer de dienstregeling van het voetveer dat vaart tussen Woudrichem en Slot Loevestein.
-http://www.kopvanhetland.nl-. en https://www.blueamigo.com-. Informatie over onder meer veerdiensten Kop van ’t Land - Brabantse Oever en de Waterbussen omgeving Dordrecht.
-https://biesboschlinie.com-. Gegevens over veerponten omgeving Biesbosch.
-https://veerponten.nl-. Interactieve kaart met gegevens over vrijwel alle veerponten in Nederland. Plaats, provincie en/of vaarwater en vervoerswijze intoetsen als zoekfuncties. Inzoomen op de kaart en de veerpont naar keuze aanklikken is een bruikbare optie. Gegevens over dienstregeling en dergelijke verschijnt automatisch op het scherm. 

Regionale treinverbinding Dordrecht – Gorinchem - Geldermalsen
Tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt een regionale stoptrein. De treinen stoppen onder meer in Sliedrecht, Hardinxveld, Gorinchem, Arkel, Leerdam en Beesd. De NS-stations in Dordrecht en Geldermalsen geven regelmatige en diverse verbindingen met het landelijke NS treinnetwerk.
Fietsververvoer is (vanaf januari 2023 buiten de spitsuren!) gratis. In de spitsuren is het wel mogelijk om de fiets mee te nemen. Hiervoor is een afzonderlijke Fietskaart Spits nodig. Deze kost 5,00 euro (2023) en is de gehele dag geldig. Zie voor meer informatie over de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht-Gorinchem-Geldermalsen de website -https://www.qbuzz.nl-. Gebruik de zoektermen ‘Fiets mee in de trein’ en/of  ‘Fietskaart Spits’.

Fort Vuren en aanlegplaats van de veerdienst Riveer
Fort Vuren en de aanlegplaats van de veerdienst Riveer – voor de verbindingen tussen Vuren, Slot Loevestein, Woudrichem en Gorinchem – zijn eenvoudig te bereiken. Volg het fietspad langs de provinciale weg N830 richting Vuren en sla rechtsaf en fiets of wandel via de Dalemse Zeiving de dijk op. Dit afslagpunt ligt enkele kilometers buiten Gorinchem.
Fort Vuren bezoeken en/of gebruik maken van het terras en/of gebruik maken van de veerdiensten?! Controleer voor je tocht openingstijden en vaartijden. Dit geldt vooral in de perioden buiten het vakantieseizoen (de maanden juli en augustus). Zie voor meer informatie de onderstaande twee beschrijvingen.

Zie voor een beschrijving van tijdelijk fietsroutes vanuit Gorinchem richting Zaltbommel
Tijdelijke fietsroutes
Zie voor de Fietsroute Rivierengebied - Natuur- en landschapsbeleving 
Fietsroute Rivierengebied

Veerpont Brakel-Herwijnen is en blijft goed te bereiken
De veerpont vaart volgens de gangbare dienstregeling en is per fiets goed te bereiken. Via een nieuw aangelegd stuk weg de Waaldijk op (de afslag ligt circa 100m verder richting Herwijnen). Vervolgens de dijk af via de bestaande veerstoep, ruim honderd meter door de uiterwaarde naar de aanlegplaats van de veerpont.
Bij de rotonde op de N830 (Graaf Reinaldweg) in de omgeving van de bedrijventerreinen, staat de verandering van de route duidelijk met borden aangegeven.
 
Fietstochten waarbij de kortste route minder van belang is
De volgende tip voor een mooie fietstocht. Combineer een fietsroute langs de Linge tussen Gorinchem / Leerdam / Geldermalsen met een fietsroute langs de Waal over de dijk tussen Zaltbommel / Brakel / Slot Loevestein. De lengte van de fietsroute neemt met ruim 10 – 20 km toe, maar je fietstocht heeft wel meer afwisseling en natuurbeleving. 

Twee routes voor mooie fietstochten worden hieronder aangegeven. Het zijn rondritten en kunnen indien gewenst op een ander aangegeven fietsknooppunt van de route gestart en afgerond worden. De route volgen in tegengestelde richting is in feite ook mogelijk. De gegeven beschrijvingen zijn dan echter op een aantal plaatsen minder duidelijk. 
 

Fietstocht langs de Linge en langs de Waal (afstand circa 35 km) 
Gorinchem – Spijk – Heukelum – Leerdam – verbindingsroute tussen Linge en Waal) - veerpont Herwijnen - Brakel - Slot Loevestein – (veerpont naar) Woudrichem – (veerpont naar) Gorinchem
 
Beschrijving verbindingsroute vanaf brug over de Linge van de N848 bij Leerdam-Asperen naar de aanlegplaats van de veerpont Herwijnen-Brakel. 
Sla op de kruising bij de brug over de Linge (fietsknooppunt 49) RA en blijf het fietspad langs de provinciale weg N848 in zuidelijke richting volgen. Na een rotonde volgt de kruising met de Zuiderlingedijk. Nadat de Betuwelijn en de snelweg A15 via viaducten gepasseerd zijn, volgt niet ver daarna een rotonde op de N830/Graaf Reinaldweg. Volg bij de rotonde het fietspad en steek de weg over en sla LA. Volg de aanwijzingen op de borden. Fiets het kruispunt over en sla na ruim 100m RA. Fiets via het stuk aangelegde weg de Waaldijk op en vervolgens naar de aanlegplaats van de veerpont Herwijnen-Brakel. (ruim 100m). 
Dit gedeelte van de fietsroute tussen Linge en Waal heeft geen fietsknooppunten.

Zie voor meer informatie voor de fietstochten de pdf-bestanden:
Beschrijving Fietstocht Vier Rivieren in Fiets- en wandeltochten najaar 2022 en voorjaar 2023 
Fiets-en wandeltochten najaar 2022 en voorjaar 2023.pdf
Linge Fietsroutes
Fietsroute Rivierengebied
 


 
Fietstocht langs de Linge en langs de Waal (afstand circa 70 km)
Gorinchem – Spijk – Heukelum – Leerdam – Asperen – Rumpt – Deil – Geldermalsen – verbindingsroute tussen Linge en Waal - Waardenburg – (brug) Zaltbommel – Gameren – Zuilichem – Brakel – Slot Loevestein – (veerpont naar) Woudrichem – (veerpont naar) Gorinchem
 
 

Beschrijving verbindingsroute tussen Geldermalsen, Waardenburg en Zaltbommel; van Geldermalsen-centrum naar de brug over de Waal tussen Waardenburg en Zaltbommel.
Sla bij het stoplicht in het centrum van Geldermalsen niet LA zoals in de beschrijving van Linge Fietsroutes staat beschreven. Maar sla bij dit fietsknooppunt 59 RA en volg het fietspad langs de Rijksstraatweg. Dit is de provinciale weg N830 richting Waardenburg/Zaltbommel/Haaften. Na circa 3km is er het viaduct waarmee de Betuwelijn en de snelweg A15 worden gepasseerd. Vervolg het fietspad langs de N830 naar Waardenburg. Fiets in Waardenburg het spoorviaduct onderdoor en niet veel verder het viaduct van de snelweg A2. Direct na dit tweede viaduct is aan de rechterkant van de verkeersweg N830, de fietsroute via de Martinus Nijhoffbrug over de Waal naar Zaltbommel. Hierbij  dient al snel daarna LA, de doorgaande weg overgestoken te worden. Aan de overkant van de weg staat een wegwijzer met richtingaanwijzers voor fietsers. Neem het fietspad dat omhoog loopt naar de brug over de Waal. Fietsers kunnen enkele honderden meters na het hoogste punt van de brug RA slaan, en het fietspad met een scherpe bocht naar beneden nemen (ongeveer 150 meter). Mis deze afslag op de brug niet; goed opletten! Sla aan het einde van het fietspad bij de T-kruising (KNP 78),  LA naar Zaltbommel. 
Volg vervolgens het bordje met het fietsknooppunt 33; KNP 33 is centraal gelegen op de kade langs Waal in Zaltbommel. Fiets vervolgens de route naar fietsknooppunt 66 voor de afslag naar de Waaldijk. Sla bij KNP 66 rechtsaf, richting Gameren (fietsknooppunt 07).
P.S. Deze routenummering in Zaltbommel is recent en wijkt enigszins af van de routeaanduiding in Fietsroute Rivierengebied. 

Fietsknooppunten zijn KNP 59 (Geldermalsen) - KNP 57 (Meteren) – KNP 58 (voorbij viaducten Betuwelijn en A15) – KNP 56 - KNP 91 (Waardenburg; tussen viaduct trein en viaduct A2) – KNP 76 (afslag bij N830 naar fietspad brug) – KNP 77 – KNP 78 (Zaltbommel; T-splitsing onder aan brug; Sla LA richting Zaltbommel centrum) - KNP 33 (kade langs rivier in Zaltbommel) - KNP 66 (afslag rivierdijk; RA naar Gameren) – KNP 07 (Gameren). Vanaf KNP 77 geven de twee onderstaande foto's de route richting Zaltbommel. Zie voor het vervolg van de fietsroute in de omgeving van Zaltbommel ook de afbeeldingen op de subpagina > Tijdelijke fietsroutes
 

 


 
Zie meer informatie voor fietstocht de pdf-bestanden:
Linge Fietsroutes
Fietsroute Rivierengebied
 
 
Tenslotte enkele aandachtspunten en tips 
 
Slot Loevestein en Munnikenland 
In voorjaar, zomer en najaar worden struintochten in de omgeving van Slot Loevestein georganiseerd. De tochten vinden plaats onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer. Maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag 11.00 -13.00 uur) is een struintocht gepland. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Geplande struintochten verder in het jaar zijn zo. 17 september en zo. 12 november.  Zie voor meer informatie de website van Slot Loevestein en/of de website van Staatsbosbeheer.

Bij een bezoek aan het museum en Slot, is een wandeling over de wallen rond het Slot een aanrader. Het geeft je vergezichten over wijde omgeving met onder meer het Munnikenland en de rivieren.
 
Het Museum Slot Loevestein besteedt in het jaar 2023 extra aandacht aan Politieke Gevangenen. In de 17de eeuw was Slot Loevestein een staatsgevangenis. Politieke tegenstanders van de staat werden er opgesloten. Bekend is de gevangenschap en de ontsnapping van Hugo de Groot.
Het museum organiseert in samenwerking met Amnesty International de tentoonstelling Monddood Politieke Gevangenen en een aantal lezingen over dit thema. 

BiesboschMuseumEiland in de Brabantse Biesbosch
Tot 30 juni is in het museum de foto-expositie Halve Eeuw Cor de Kock te zien. De fotojournalist uit Haaften is onder meer bekend van zijn fotografie waarin ‘gewone mensen’ en het ‘gewone leven’ centraal staan. De afgelopen tien jaar is hij vooral actief in zijn eigen rivierengebied.

De eerste dagen van juni worden een aantal (jonge) steuren uitgezet. Deze vissen kwamen in de vorige eeuw tot de jaren vijftig nog regelmatig voor in de Nederlandse grote rivieren en deltagebieden. Begin jaren vijftig is op de Waal de laatste steur gevangen. Steuren kunnen afmetingen van meerdere meters krijgen en meer dan honderd kilo zwaar worden. In het museum is een volwassen (opgezette) steur te zien.
Met een internationaal herintroductieprogramma wordt onderzocht en geprobeerd om de steur weer als een van de vissoorten in een aantal Europese wateren te laten voortbestaan. De Brabantse Biesbosch is een van de proefgebieden waar een aantal steuren die voorzien zijn van een zendertje, worden uitgezet.
Op zaterdag 3 juni organiseert het museum een speciaal programma rond de herintroductie van de steur. Er is een programma van circa 2,5 uur in de ochtend en een vergelijkbaar programma in de middag. Deze programma’s bestaan uit een lezing in de filmzaal, een rondvaart in de Brabantse Biesbosch en een bezoek aan het museum. Voor deelname aan het programma dient men zich vooraf aan te melden. Dit kan digitaal op de website van het museum.

Zie voor meer informatie over het BiesboschMuseumEiland en de speciale aandacht voor de herintroductie van de steur de websites: -https://www.biesboschmuseumeiland.nl- en -https://www.ark.eu-.

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fiets- en wandelkaart Nationaal Park De Biesbosch
Fiets- en Wandelkaart Nationaal Park De Biesbosch (kaart nr. 27, 10e druk) is een
co-productie van Staatsbosbeheer en Falkplan BV. Op de kaart staan wandelroutes, het fietsknooppuntennetwerk en fietspaden weergegeven.
De kaart omvat zowel de Brabantse Biesbosch, De Dordtse Biesbosch, de Sliedrechtse Biesbosch als de omgeving van het NP. De kaart heeft een schaal van 1:25.000 (1cm op de kaart=250m in het veld).
De kaart geeft een goed beeld van de huidige Biesbosch en is voorzien van allerlei achtergrondinformatie over het gebied alsook bruikbare toeristische- en recreatieve informatie voor degenen die het gebied willen bezoeken.
Op de kaart is de omgeving van het Nationale Park ruim afgebeeld. Dit geeft het voordeel dat vanuit de wijde omtrek de weg ook per fiets naar Nationaal Park De Biesbosch gevonden kan worden.
Nadeel van de kaart is dat het papier vochtgevoelig is. Neem de kaart mee in een waterafstotende beschermhoes en voorkom dat er bijvoorbeeld regendruppels op vallen.
De kaart is te verkrijgen bij onder meer (de webshops van) Route.nl en de ANWB.
belicht.
 

 

 
 
Informatie bij afbeeldingen Brabantse Biesbosch
-Het stomende water op de eerste twee foto's geven een indruk van de (beperkte) getijdewerking in de Brabantse Biesbosch. 
-De brug tussen fietsknooppunt 22 en 22 is een ontmoetings- en rustpunt voor fietsers, en ook voor zwaluwen. 
-Steltlopers (tureluurs) foerageren in een (gecreëerd) slikgebied in de Biesbosch. Dit gebied ligt tussen de  fietsknooppunten 29 en 15.
-De Brabantse Biesbosch is met OV-fietsen te bereiken vanaf het NS-station Dordrecht. Op de rechter foto kanoërs op de watergeul die te zien is vanaf de brug tussen de fietsknooppunten 22 en 20.  
-Waterbuffels verzorgen een deel van het groenbeheer in de Brabantse Biesbosch.
 

   _____© hn - 26 mei en 2 juni 2023 _____