Alternatieve Fietsroutes Waal

 
Alternatieve fietsroutes in verband met werkzaamheden Waaldijk
In de periode 2021-2026 vinden grootschalige werkzaamheden plaats voor de  dijkversterking tussen Gorinchem (oostzijde) en Waardenburg (brug A2 over de Waal naar Zaltbommel). De dijk langs de Boven Merwede en de Waal is daarbij op een aantal plaatsen (dijkvakken) afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit geldt ook voor fietsers en wandelaars. De geplande dijkvakken voor werkzaamheden veranderen in de loop der tijd. Een aantal locaties blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, zoals Fort Vuren en de autoveerpont die 7 dagen in de week zeer regelmatig vaart tussen Herwijnen en Brakel. Deze veerpont wordt ook veelvuldig gebruikt door fietsers en voetgangers en heeft een afzonderlijk gedeelte op de pont voor deze categorie weggebruikers.
Via omleidingen die met borden langs de kant van de weg staan, wordt aangegeven welke route men moet nemen. Hierbij staat veelal ook de tijdsperiode van de verkeersomleiding vermeld.

De website -https://www.gralliantie.nl- geeft voortdurend (geactualiseerde) informatie over de werkzaamheden. Bij het maken van fietstochten kan het toch lastig zijn om de (of een) goede route te vinden. Voor de bereikbaarheid van Fort Vuren en voor de veerpont Herwijnen-Brakel volgt daarom op deze webpagina  een korte beschrijving van routes voor fietsers. Fietsroutes die de komende periode voor langere tijd en hoogstwaarschijnlijk voortdurend te gebruiken zullen zijn. Tevens wordt de fietsroute naar de brug bij Zaltbommel aangegeven. 

De routebeschrijvingen die op deze subpagina beschreven staan, starten vanaf Buiten de Waterpoort in Gorinchem. 
Buiten de Waterpoort bevinden zich onder meer de aanlegplaatsen voor een aantal veerboten van Riveer; voor verbindingen in oostelijke richting naar Woudrichem, Slot Loevestein en Vuren maar ook in westelijke richting naar Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld-Giessendam. Het is een belangrijk vertrek- en eindpunt voor fietstochten in de wijde omgeving.  

De routebeschrijvingen en bereikbaarheid zijn van belang voor onder meer het maken van fietstochten in het rivierengebied in de omgeving van Gorinchem-Vuren-Haaften-Zaltbommel-Brakel-Slot Loevestein-Woudrichem.
Zie voor een uitgebreide beschrijving voor fietstochten in dit rivierengebied >> Fietsroute Rivierengebied

*Fort Vuren en aanlegplaats veerpont Fort Vuren-Slot Loevestein   
Vanaf Fietsknooppunt 50 – Buiten de Waterpoort in Gorinchem, is de fietsroute als volgt. Fiets van Buiten de Waterpoort de Waterpoort door en verder rechtdoor over het Eind naar de brug over de Lingehaven. Sla RA en fiets de brug over en vervolgens direct LA en fiets de Appeldijk op. Fiets langs de haven rechtdoor. De Appeldijk gaat na de tweede brug over in Havendijk. Vervolg de weg bij de derde brug RD over de dijk (Spijksedijk) langs de Linge. Sla na ruim 300 meter RA (vlak na de Oostgracht aan de rechterzijde). Fiets over de gekleurde fietsstrook over een afstand van 150 meter aan de rechterkant naar beneden. Vervolg de route  eerst met een scherpe bocht naar rechts en vervolgens met nog een bocht naar rechts en vervolgens bocht naar links. Fiets na 500 meter op het kruispunt verder RD. Na ongeveer een kilometer is er voor fietsers een afzonderlijk fietspad. Blijf dit fietspad - deze fietsroute – volgen. Het fietspad komt bij een rotonde even verderop naast de Graaf Reinaldweg/N830 te liggen. Fort Vuren ligt circa een kilometer na de bebouwing van Dalem aan de oostzijde van Gorinchem. Dit is  ruim 1,5 km na de rotonde. Sla op de T-kruising RA, en fiets over de smalle weg met aan beide zijden bomen (de Dalemse Zeiving) naar de vrij steile opgang die uitkomt op de Waaldijk. Fort Vuren is veelal aan de linkerkant van het weggetje al te zien. Sla op de dijk LA. Na circa honderd meter is aan de linkerkant van de weg de toegang tot Fort Vuren.
 
Vanaf Station Gorinchem (met treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen en diverse busverbindingen) kan ook gekozen worden voor de volgende fietsroute. Sla bij het Station LA en volg de Stationsweg met aan rechterkant het kanaal. Fiets na de bocht naar rechts, de Concordiabrug over en vervolg de weg RD - de Concordiaweg. Fiets bij de rotonde over het fietspad RD de Lingebrug op en over naar de andere kant van het water. Sla bij de rotonde RA en volg de dijk over een afstand van 100m en sla bij de T-kruising LA en fiets over de over de gekleurde fietsstrook over een afstand van 150m aan de rechterkant van de weg naar beneden. Vervolg de route eerst . . . . .  Zie voor het vervolg de routebeschrijving hierboven.

De aanlegplaats van de veerpont voor voetgangers en fietsers die in de zomermaanden vaart tussen Fort Vuren en Slot Loevestein is in de maand augustus 2022 in ieder geval te bereiken. Vanaf Slot Loevestein zijn er verbindingen met Woudrichem en Gorinchem.
Het toegangspad naar deze aanlegplaats ligt aan de dijk circa 150 meter van de toegang van Fort Vuren. Voor de periode van september en de maanden daarna is geen duidelijke informatie. Waarschijnlijk vaart de veerpont niet. Voor het jaar 2023 en de jaren daarna is het even afwachten hoe het een en ander verloopt. Kijk voor informatie op de website van Riveer; -https://www.riveer.nl-  

*Aanlegplaats veerpont Herwijnen-Brakel
Deze veerpont geeft het hele jaar door een regelmatige verbinding vanuit Herwijnen met Brakel aan de overkant van de Waal. De aanlegplaats ligt oostelijk van het dorpsgebied van Vuren, maar bevindt zich net nog in het dorpsgebied van Herwijnen. 
De aanlegplaats van de veerpont is relatief gemakkelijk te bereiken door het fietspad langs de N830/Graaf Reinaldweg te blijven volgen richting Haaften. Circa drie kilometer voorbij de bebouwing van het dorp Vuren is bij de rotonde met in de omgeving een aantal bedrijfsgebouwen, een verbindingsweg (circa 400 meter) naar de Waaldijk. Sla RA en fiets over de Zeiving naar de Waaldijk. Fiets op de Waaldijk LA en vervolgens na ongeveer 200 meter via de veerstoep en door de uiterwaarde naar de aanlegplaats van de veerpont.

Vanuit Brakel aan de overkant van de Waal, is Slot Loevestein via een fietspad over de dijk en een fietsroute door Munnikenland eenvoudig te bereiken. Vervolgens is het mogelijk om van Loevestein fietsend of per pontje naar Woudrichem te gaan; zie voor deze laatste mogelijkheid de volgende website; -https://www.voetveerwoudrichem.nl-.
De tocht kan vervolgd worden door met de veerpont van Riveer van Woudrichem naar Buiten de Waterpoort in Gorinchem te varen (Fietsknooppunt 50).
In de zomerperiode vaart de veerpont voor voetgangers en fietsers van Riveer ook vanaf Slot Loevestein, via Woudrichem naar Gorinchem. Zie hiervoor de website van Riveer.

P.S. Voor  autoveerpont Herwijnen-Brakel wordt tijdens de werkzaamheden van het dijkversterkingsproject binnen afzienbare tijd een geheel nieuwe aanlegplaats gecreëerd. Het kan zijn dat het een en ander er wat anders uit gaat zien. De verbindingsweg tussen het fietspad langs de N830 en de Waaldijk (de Zeiving) zal waarschijnlijk dezelfde blijven. 

*Via de brug over de Waal naar Zaltbommel
Naar Zaltbommel via de Martinus Nijhoffbrug over de Waal is vanaf Vuren/Herwijnen vrij eenvoudig te fietsen. De afstand is ongeveer 14 kilometer. Blijf het fietspad langs de N830/Graaf Reinaldweg volgen richting Haaften. Na de bebouwing van de dorpen Herwijnen en Hellouw volgt Haaften. Fiets na Haaften waar de weg omhoog loopt en de dijk duidelijk zichtbaar is, naar rechts de Waaldijk op. Rij via de Waaldijk naar het fietspad/fietsroute over de brug. Al naar gelang de situatie van de werkzaamheden kan deze route niet toegankelijk zijn. Indien deze route afgesloten is, volg dan het fietspad langs de verkeersweg naar beneden, richting Waardenburg. Sla voor het viaduct (bij de wegwijzer voor fietsers) RA, en neem het fietspad dat omhoog loopt naar de brug over de Waal. Fietsers kunnen circa 400 meter na het hoogste punt van de brug RA slaan, en het fietspad met scherpe bocht naar beneden nemen (een afstand van ongeveer 150 meter). Mis deze afslag niet; goed opletten! Sla aan het einde van het fietspad bij de T-kruising LA naar Zaltbommel. 
Zie voor het vervolg van de fietstocht  >> Fietsroute Rivierengebied
 


Combinatie van fietsroutes Linge en Waal
Grootschalige en langdurige werkzaamheden op de noordelijke oever van de Boven Merwede en de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg maakt fietstochten waarbij een combinatie wordt gemaakt van een fietsroute langs de Linge en een fietsroute over de dijk op de zuidelijke oever langs de Waal (Zaltbommel-Brakel-Slot Loevestein-Woudrichem) aantrekkelijk. Voor deze fietstochten wordt gebruik gemaakt van de beschrijvingen:
>> Linge Fietsroutes
>> Fietsroute Rivierengebied

Twee mogelijkheden voor fietstochten met een gecombineerde route worden aangegeven en kort beschreven. De beschrijvingen betreffen vooral de verbindingstrajecten tussen de Linge en de Waal. De afstand bedraagt voor beide verbindingsroutes circa 7 kilometer. De fietsroutes langs de Linge hebben ook een grotere afstand. De fietstochten krijgen daardoor een afstand die 10-20km langer is.

Het betreft de volgende verbindingstrajecten tussen Linge en Waal:
 
*Brug over de Linge van de N848 bij Leerdam-Asperen naar de aanlegplaats van de veerpont Herwijnen-Brakel 
Sla (bij KNP 49) op de kruising bij de brug over de Linge RA en blijf het fietspad langs de provinciale weg N848 in zuidelijke richting volgen. Na een rotonde volgt de kruising met de Zuiderlingedijk.  Nadat de Betuwelijn en de snelweg A15 via viaducten gepasseerd zijn, volgt niet ver daarna een rotonde op de N830/Graaf Reinaldweg. Volg bij de rotonde het fietspad en steek de weg over en sla LA en direct daarna RA. Fiets over de Zeiving de Waaldijk op; een afstand van circa 300m. Sla op de dijk LA en fiets 200m verder over de weg aan de  de rechterkant van de dijk naar beneden door de uiterwaarde naar de aanlegplaats van de autoveerpont Herwijnen-Brakel.

*Geldermalsen-centrum naar de brug over de Waal tussen Waardenburg en Zaltbommel
Sla (bij KNP 59) bij het stoplicht in het centrum van Geldermalsen niet LA zoals in de beschrijving van Linge Fietsroutes staat beschreven. Maar sla RA en volg het fietspad langs de Rijksstraatweg. Dit is de provinciale weg N830 richting Waardenburg/Zaltbommel/Haaften. Na circa 3km is er het viaduct waarmee de Betuwelijn en de snelweg A15 worden gepasseerd. Vervolg het fietspad langs de N830 naar Waardenburg. Fiets in Waardenburg het spoorviaduct onderdoor en niet veel verder het viaduct van de snelweg A2. Direct na dit tweede viaduct is aan de rechterkant van de verkeersweg N830, de fietsroute via de Martinus Nijhoffbrug over de Waal naar Zaltbommel. Neem het fietspad dat omhoog loopt naar de brug over de Waal. Fietsers kunnen circa 400 meter na het hoogste punt van de brug RA slaan, en het fietspad met scherpe bocht naar beneden nemen (ongeveer 150 meter). Mis deze afslag niet; goed opletten! Sla aan het einde van het fietspad bij de T-kruising LA naar Zaltbommel.  

De fietsroutes langs de Linge hebben een langere afstand dan de fietsroutes over de noordelijke dijk van de Boven Merwede en Waal. De afstanden worden met circa 10km en 20km verlengd. Het is eventueel ook mogelijk vanuit Gorinchem de trein te nemen naar Leerdam of Geldermalsen. Fietsvervoer is gratis.
 
Zie voor de verdere beschrijvingen van de fietsroutes de hier boven vermelde pdf-bestanden.


 
                                                              ______@ hn - 6 augustus 2022 _____