Actueel 2019 en Trends

Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2019 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde sub-pagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht. 
 
 

Grote verschillen in het het weer eind februari en begin maart 2018 en 2019 
 
 
 
 
 


 
Dit jaar was het eind februari een aantal dagen bijna zomers. Pootje baaien langs de waterkant. Van de zon genieten op de bankjes langs het water. Zoals op de foto's van 26 februari 2019 langs de Boven Merwede in Gorinchem te zien is.
In 2018 was het bar koud. Een krachtige koude oostelijke stroming zorgde de eerste dagen van maart voor temperaturen ver onder nul. Met een schaatsdag in Munnikenland op 4 maart tot gevolg. De Afgedamde Maas in de omgeving van Woudrichem was goeddeels dichtgevroren. Een dag eerder vormde zich een dikke ijslaag door opspattend rivierwater op de boeg van de veerboot Gorinchem.

 

 
 
 
 
 

                                                __________© hn - 28 februari 2019 __________
  

 
 
  
Klimaatakkoord NL in het licht van Klimaatakkoord Parijs 2015
Door de bomen het bos blijven zien - Achtergronden

Duurzaam toerisme en sportieve recreatie zijn thema’s die nauwelijks aan bod komen in het Klimaatakkoord NL. Toch zijn er allerlei onderwerpen die te maken hebben met sportieve recreatie en duurzaam toerisme. Zo is een goede luchtkwaliteit erg belangrijk bij activiteiten in de buitenlucht. Luchtkwaliteit heeft weliswaar een duidelijk verband met energieproductie, energiegebruik en CO2-uitstoot. Dit zijn centrale onderwerpen in het Klimaatakkoord NL. Voor een goede luchtkwaliteit is echter meer nodig dan een reductie van de CO2-uitstoot.

Windmolens en zonnepanelen vormen de basis voor groene stroom en bij de Energietransitie in Nederland. In het dichtbevolkte land zijn landschappen waar een wildgroei van windmolens en zonnepanelen plaatsvindt, recreatief minder aantrekkelijk. Landschappen die vol komen te staan met windmolens en zonnepanelen dragen bij aan de CO2-reductie. Ze zijn echter minder waardevol vanuit het oogpunt natuur, cultuurhistorie en recreatie. 
 
Wat zijn de mogelijkheden voor degenen die zelf zo min mogelijk CO2 willen afgeven tijdens een recreatieve dag in de buitenlucht of tijdens een (korte) vakantie? Op welke dingen kan gelet worden?

‘Door de bomen het bos blijven zien’ bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de achtergronden van de klimaatproblematiek. En op welke punten in het Klimaatakkoord NL de nadruk gelegd zou moeten worden. Opslag van groene stroom voor meerdere weken is essentieel. De mogelijkheden van waterkrachtcentrales zijn belangrijk.
In het tweede deel worden een aantal tips gegeven voor iedereen die zo CO2-neutraal mogelijk invulling wil geven aan zijn/haar activiteiten en vakantiebestedingen.

Het gaat om een verkenning van de problematiek op de raakvlakken van CO2-reductie, energietransitie, sportieve recreatie en duurzaam toerisme. De teksten proberen een genuanceerd beeld en invulling te geven van zowel de problematiek als de tips met mogelijkheden voor een CO2-neutrale invulling van vrijetijdsactiviteiten in de buitenlucht en voor actieve vakanties.
Het eerste deel wordt in februari 2019 geplaatst op de website -www.hnsi.nl-. Het tweede deel in maart 2019.

Lees verder >> Klimaatakkoord NL

 
__________© hn - 15 februari 2019 __________ 
 
 

 
 
 
Waterstanden grote rivieren Nederland 2018
Worden extreem lage waterstanden ‘normaal’? Wat zijn de gevolgen?

Na de extreem lage waterstanden gedurende een aantal maanden zijn de waterstanden in de grote rivieren van Nederland naar meer gangbare waterstanden voor de tijd van het jaar teruggekeerd. Na lange tijd is zelfs  de stuw bij Driel weer geopend om het rivierwater vlot af te kunnen voeren (27-12). Herstel van de waterstanden betekent echter niet dat de gevolgen van de lange droge, zonnige en warme periode voorbij zijn.
Lees verder >> Lage Waterstanden
 
 
 
 
 


 

 


Tracking-ID UA-74183027-1