Actueel 2019 en Trends

Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2019 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde sub-pagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht. 
 
 
 

Tips voor actieve vakanties met een geringe CO2-voetafdruk

 
 

 
Het is in Nederland en in Europa goed mogelijk jaarlijks een aantal weken van een actieve vakantie te genieten en een beperkte CO2-voetafdruk af te geven. De mogelijkheden lijken bijna onbegrensd voor wat betreft actieve vakanties.
Het aanbod van individuele en meer georganiseerde vakanties is groot. Mogelijkheden om geheel zelf een fietsvakantie uit te stippelen en te regelen zijn eveneens volop aanwezig. De nationale fietsroutes die in de meeste landen aanwezig zijn, bieden over het algemeen goede aanknopingspunten voor dergelijke fietsvakanties. 

In de informatieve tekst worden eerst een aantal verschillende vormen van korte en lange georganiseerde actieve vakantiereizen beschreven. In Nederland en in Europa. Deze vakanties zijn te boeken bij een reisorganisatie. Gelet is op een relatief geringe CO2-voetafdruk die de vakantie geeft. Een aantal websites worden vermeld waarop tientallen korte en lange vakanties te vinden zijn met een lage CO2-voetafdruk; fietsvakanties, wandelvakanties, kanovakanties en ook vaarfietsvakanties – de fietscruises.
Vervolgens worden mogelijkheden gegeven om een actieve vakantie zelf uit te stippelen en zelf te regelen. Eventuele hindernissen zijn vooraf alvast genomen. Een aantal voorbeelden voor fietsvakanties zijn kort beschreven. 

Bij de voorbeelden zijn de afstanden beperkt gehouden. Binnen circa 2500km zijn de meeste vakanties uit te stippelen. Heen en terug. Dit heeft twee voordelen. In twee tot drie weken is een fietsvakantie te maken. Deze vakanties hebben tevens een gunstige CO2-voetafdruk.

Het gaat om de volgende voorbeelden van (fiets)vakanties
* Frankrijk - Loire en Maas fietsroutes
* Groot-Brittannië – de Noordzee fietsroute (NSCR)
* Denemarken – Een fietsland bij uitstek en dichtbij
* Fietsroute langs de zuidwestkust van Zweden – de Kattegattleden
* Fietstochten langs en kanotochten op het Halden kanaal in Zuidoost Noorwegen
* Nederland - Rivierengebied Vestingdriehoek met grote verscheidenheid aan fietstochten 
 
Lees voor meer informatie >> Tips voor actieve vakanties met een geringe CO2-voetafdruk

Een aantal tochten in het Rivierengebied Vestingdriehoek zijn op deze website beschreven. Zie voor meer informatie de diverse webpagina's  en/of zie de volgende bestanden:
>> Fietsroute Rivierengebied - Natuur- en landschapsbeleving
>> Fietsroute Oude en Nieuwe Rivieren 50 km
>> Linge Fietsroutes
>> Linge Kanotochten
>> Fietsroute Rondom Brabantse Biesbosch
>> Fietsroute Galeiweg - Brabantse Biesbosch
>> Fietsroute Oostwaard - Brabantse Biesbosch
>> Fietsroute Pontje Steur - Brabantse Biesbosch
>> Wandelroutes Uiterwaarden 
 
 
Zie voor meer algemene achtergrondinformatie van en oplossingsrichtingen voor de Energietransitie:
>> Klimaatakkoord NL 
 
                                                 __________© hn - 16 april en 9 mei 2019 __________

 
 
Zonnig begin van lente 2019 en hogere waterstanden in grote rivieren 
 
 
 
De lente 2019 is gestart met een aantal zonnige dagen met aangename temperaturen. In de grote rivieren was sprake van hogere waterstanden gedurende een beperkt aantal dagen. De grote rivierafvoer werd veroorzaakt door enkele weken met een aanzienlijke neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en van de Maas. Inmiddels zijn de waterstanden weer gezakt naar meer gemiddelde waarden.
Op de bovenste foto de IJssel tussen Giesbeek en Doesburg op vrijdagmiddag 22 maart 2019. Ter vergelijking op de eerste foto hieronder de IJssel op min of meer hetzelfde punt in de maand augustus 2018.Tijdens de lange droge periode in 2018. De verschillen zijn opmerkelijk. Daaronder twee maal twee foto's die dezelfde omstandigheden aangeven; met de hogere waterstanden op 22 maart 2019 en tijdens de droogte in augustus 2018 en op min of meer dezelfde plaats. De eerste set foto's is de IJssel ter hoogte van Westervoort. De tweede laat de verschillen bij Doesburg zien.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                     __________© hn - 25 maart 2019 __________ 
 
 

Grote verschillen in het het weer eind februari en begin maart 2018 en 2019 
 
 
 
 
 


 
Dit jaar was het eind februari een aantal dagen bijna zomers. Pootje baaien langs de waterkant. Van de zon genieten op de bankjes langs het water. Zoals op de foto's van 26 februari 2019 langs de Boven Merwede in Gorinchem te zien is.
In 2018 was het bar koud. Een krachtige koude oostelijke stroming zorgde de eerste dagen van maart voor temperaturen ver onder nul. Met een schaatsdag in Munnikenland op 4 maart tot gevolg. De Afgedamde Maas in de omgeving van Woudrichem was goeddeels dichtgevroren. Een dag eerder vormde zich een dikke ijslaag door opspattend rivierwater op de boeg van de veerboot Gorinchem.

 

 
 
 
 
 

                                                __________© hn - 28 februari 2019 __________
  

 
 
  
Klimaatakkoord NL in het licht van Klimaatakkoord Parijs 2015
Door de bomen het bos blijven zien - Achtergronden

Duurzaam toerisme en sportieve recreatie zijn thema’s die nauwelijks aan bod komen in het Klimaatakkoord NL. Toch zijn er allerlei onderwerpen die te maken hebben met sportieve recreatie en duurzaam toerisme. Zo is een goede luchtkwaliteit erg belangrijk bij activiteiten in de buitenlucht. Luchtkwaliteit heeft weliswaar een duidelijk verband met energieproductie, energiegebruik en CO2-uitstoot. Dit zijn centrale onderwerpen in het Klimaatakkoord NL. Voor een goede luchtkwaliteit is echter meer nodig dan een reductie van de CO2-uitstoot.

Windmolens en zonnepanelen vormen de basis voor groene stroom en bij de Energietransitie in Nederland. In het dichtbevolkte land zijn landschappen waar een wildgroei van windmolens en zonnepanelen plaatsvindt, recreatief minder aantrekkelijk. Landschappen die vol komen te staan met windmolens en zonnepanelen dragen bij aan de CO2-reductie. Ze zijn echter minder waardevol vanuit het oogpunt natuur, cultuurhistorie en recreatie. 
 
Wat zijn de mogelijkheden voor degenen die zelf zo min mogelijk CO2 willen afgeven tijdens een recreatieve dag in de buitenlucht of tijdens een (korte) vakantie? Op welke dingen kan gelet worden?

‘Door de bomen het bos blijven zien’ bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de achtergronden van de klimaatproblematiek. En op welke punten in het Klimaatakkoord NL de nadruk gelegd zou moeten worden. Opslag van groene stroom voor meerdere weken is essentieel. De mogelijkheden van waterkrachtcentrales zijn belangrijk.
In het tweede deel worden een aantal tips gegeven voor iedereen die zo CO2-neutraal mogelijk invulling wil geven aan zijn/haar activiteiten en vakantiebestedingen.

Het gaat om een verkenning van de problematiek op de raakvlakken van CO2-reductie, energietransitie, sportieve recreatie en duurzaam toerisme. De teksten proberen een genuanceerd beeld en invulling te geven van zowel de problematiek als de tips met mogelijkheden voor een CO2-neutrale invulling van vrijetijdsactiviteiten in de buitenlucht en voor actieve vakanties.
Het eerste deel wordt in februari 2019 geplaatst op de website -www.hnsi.nl-. Het tweede deel in maart 2019.

Lees verder >> Klimaatakkoord NL
Lees verder >> Tips voor actieve vakanties met een geringe CO2-voetafdruk
 
__________© hn - 15 februari en 9 mei 2019 __________ 
 
 

 
 
 
Waterstanden grote rivieren Nederland 2018
Worden extreem lage waterstanden ‘normaal’? Wat zijn de gevolgen?

Na de extreem lage waterstanden gedurende een aantal maanden zijn de waterstanden in de grote rivieren van Nederland naar meer gangbare waterstanden voor de tijd van het jaar teruggekeerd. Na lange tijd is zelfs  de stuw bij Driel weer geopend om het rivierwater vlot af te kunnen voeren (27-12). Herstel van de waterstanden betekent echter niet dat de gevolgen van de lange droge, zonnige en warme periode voorbij zijn.
Lees verder >> Droogte en waterstanden grote rivieren Nederland 2018
 
 __________© hn - januari en 31 mei 2019 __________