Actueel 2021

Op deze webpagina worden actuele onderwerpen gedurende het kalenderjaar 2020 belicht. Onderwerpen waarbij het accent op de actualiteit ligt en/of onderwerpen die een trend aangeven, een ontwikkeling schetsen. Op de aan de webpagina gekoppelde sub-pagina’s zijn/worden diverse onderwerpen verder uitgewerkt/toegelicht. 
 
_________________ 
 
 
 Afbeelding invoegen
 
Februari 2021 een maand met winterse koude en warmterecords
 
De maand februari was een maand met uitersten; een week startend met sneeuwval en daarna dagen met  matige en strenge vorst. Twee weken later warmterecords met temperaturen tussen de 15 en 20 graden Celsius. In het rivierengebied was bovendien nog sprake van serieuze hogere waterstanden. Het waterpeil bij Lobith steeg in een aantal dagen tot ongeveer 14,50cm +NAP op 10 februari. Nog geen twee weken daarvoor kon op de laatste dag van januari met lekker zonnig weer en temperaturen tussen de vijf en tien graden met droge voeten lekker gewandeld worden in Munnikenland bij Slot Loevestein (twee foto's hieronder zijn genomen op 31 januari).

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Op zondag 14 februari was er sprake van een compleet andere situatie. De grote grazers waren vanwege de hoge waterstanden naar de Wakkere Dijk gebracht en werden bijgevoerd (zie bovenste foto).
Op de Slotgracht van Slot Loevestein kon geschaatst worden op een mooie ijsvloer. 


Afbeelding invoegen

 

Afbeelding invoegen

  
Twee weken later waren de omstandigheden nogmaals duidelijk veranderd. Geen ijs meer maar warmterecords voor februari met temperaturen tussen de vijftien en twintig graden Celsius; mooi wandelweer en geen sneeuw en koude zoals twee weken eerder (twee foto's Jantjesplaat, Brabantse Biesbosch; vrijdag 12-2 en zondag 21-2).

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Ook de watervogels zoals de kuifeenden zijn snel naar de lentestand overgestapt en zwemmen er lustig op los (Jantjesplaat, Brabantse Biesbosch, zondag 21-2). Het hoge water was nog niet helemaal naar de gemiddelde waterstanden gezakt. Het Munnikenland stond nog grotendeels onder water (zie onderste foto). De Konikpaarden hadden al wel een een wat drogere route gevonden van de Wakkere Dijk naar de droge gronden rond Slot Loevestein.

 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen 

 
 
                                        ____________© hn - 28 februari, 1 maart 2021____________ 
 
 
 
 
 
 Afbeelding invoegen
 
 
De hogere waterstanden in de grote rivieren zijn er al, de winterse omstandigheden komen
De afgelopen weken zijn de waterstanden in de grote rivieren aanzienlijk gestegen. De Maas kreeg als eerste grote hoeveelheden regenwater te verwerken. Daarna kwamen grote hoeveelheden regenwater en smeltwater via de Rijn naar Nederland. De waterstanden liggen op het ogenblik rond de 14,40 meter boven NAP bij Lobith (6 februari).
Voor een beeld van hogere, vergelijkbare waterstanden in de omgeving van Slot Loevestein-Woudrichem-Gorinchem is een overzicht gegeven op deze website op de webpagina Actueel 2018 (onderaan de pagina). Tevens is er een fotoserie geplaatst bij de Fotobestanden. De dit jaar voorspelde sneeuw ontbreekt in de winter van 2018.
De hierboven afgebeelde foto van de hogere waterstanden op de Boven Merwede is genomen op  4 februari 2021.
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Verenigde Staten terug als actieve deelnemer Klimaatakkoord Parijs 2015
Een van de eerste officiële handelingen van de nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden was de VS terug laten keren als deelnemer van het Klimaatakkoord Parijs 2015. Dit is belangrijk. De VS stoot grote hoeveelheden CO2 uit. De nieuwe president ziet de opwarming van het klimaat als een serieus probleem waar hard aan gewerkt zal moeten worden voor oplossingen.. Hij heeft hiervoor onder meer John Kerry als  'speciale gezant voor het klimaat' aangesteld.
De plannen van de VS voor de omschakeling van het gebruik fossiele energie naar het gebruik van duurzame, groene energie onder meer in de vorm van zonne- en windenergie wordt gezien als een goede kans voor een nieuwe ‘banenmotor’ in de energiesector en de economie als geheel.
 
 
 ____________© hn - 6 februari 2021____________