Fietsroute Pontje Steur - Brabantse Biesbosch

 
Attentie: Pontje Steur kan vanwege de coronamaatregelen tijdelijk uit de vaart zijn in het jaar 2020. Onderstaande foto is genomen op 23 juni.
Fietsen via de sluis in Werkendam is altijd mogelijk. Fiets vanaf KNP 12 via KNP 22-10 naar KNP 29 aan de Galeiweg. Een afstand van ruim 5 km.
Lees meer over coronamaatregelen en de gevolgen voor fietsers en wandelaars voor het maken van tochten:
Coronamaatregelen
Versoepeling coronamaatregelen
 
 
 
 
Fiets deze route van circa 33 km om tijdens een fietstocht de verschillen tussen de polders aan de oostzijde van de Biesbosch en de natuurgebieden in de recent ontpolderde Noordwaard te ervaren. Pontje Steur brengt fietsers van de ene kant naar de andere kant van het Steurgat. Van het ingepolderde gebied, ook wel aangeduid als de Oostwaard, naar de ontpolderde Noordwaard. 

Tevens zijn tijdens de fietstocht opmerkelijke aspecten te zien zoals Fort Bakkerskil met de Papsluis, de oude kreek, de Bakkerskil en de prachtige vergezichten vanaf het fietspad langs het Steurgat en langs de Nieuwe Merwede. Fietsen door en langs het natuurgebied, de recent ontpolderde Noordwaard, is een ervaring op zich.


Afbeelding invoegen

 

Routebeschrijving
 
Afbeelding invoegen
 
De route start in Werkendam bij KNP 30 aan de Sasdijk. Fiets eerst circa 700 meter over de Sasdijk in oostelijke richting, richting Sleeuwijk. Sla rechtsaf en fiets de Kruisstraat in. Sla na 250 meter linksaf en fiets via de Hoogstraat de Werkensedijk op. Volg deze naar KNP 23 en vervolgens over dijk de Schans naar KNP 25; het buurtschap Schans. Sla bij KNP 25 rechtsaf en volg de fietsroute over het fietspad op de smalle dijk met de houten fietsbrug bij de molen. Fiets via Fort Bakkerskil naar het buurtschap de Kille (KNP 20).

Fort Bakkerskil en de nabij gelegen Papsluis maakten deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is inmiddels aangepast tot een B&B en is een prima plaats voor een pauze op het terras.

De naam van het fort verwijst naar de oude grote kreek die hier tot in de jaren zestig aanzienlijke eb- en vloedverschillen had. De kreek is nu in de omgeving van het fort nog te zien als een smal en ondiep water. De kreek wordt naar het zuiden toe breder en is in de omgeving van het Steurgat afgedamd en voorzien van een gemaal. De oude kreek zorgt voor een belangrijk deel voor het waterbeheer van de polders in dit gebied. 
Vervolg de fietstocht vanaf het fort over de oude inundatiesluis, de Papsluis, naar het buurtschap Kille. Sla aan het begin van het buurtschap bij KNP 20 rechtsaf en vervolgens na enkele honderden meters linksaf. Vervolg de route over de Weeresteinweg en de Bakkerskilweg naar KNP 14 aan het C.P. van den Hoekpad op de dijk langs het Steurgat. Een afstand van circa 6 km.

Links van de fietsroute ligt de Bakkerskil veelal enigszins verscholen achter een begroeiing van bomen en struiken. Aan de rechterkant van de weg liggen de polders van de Oostwaard. De polders hebben een gevarieerde teelt van akkerbouwproducten. Diverse soorten graan, aardappelen,maar ook kool en uien worden verbouwd.

  Afbeelding invoegen
 
  
 
Ga bij het fietspad op de dijk rechtsaf naar KNP 12 bij Pontje Steur. Vanaf de dijk zijn er mooie vergezichten over de wateren de Ruigt en het Steurgat. Alsook over de Noordwaard en over de polders van de Oostwaard.
Met Pontje Steur wordt naar de overkant gevaren. Naar de Noordwaard.
 
Fiets via KNP 13 naar KNP 29. Sla bij KNP 29 linksaf. De fietsroute slingert door de ontpolderde Noordwaard via de knooppunten 15-18-16. Het ontpolderde gebied is op het ogenblik een natuurgebied bij uitstek. Een natuurgebied dat bij hogere waterstanden in de rivieren de functie heeft van een gebied waar het rivierwater vrij kan stromen.
    Afbeelding invoegen   


Afbeelding invoegen

 
 
 
De ontpoldering van de Noordwaard is een 2016 afgerond project in het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier. Bij hoge waterstanden in de Nieuwe Merwede overstroomt het gebied grotendeels. Ontbreken de hoge waterstanden dan is er in het gebied toch een voortdurende, maar beperkte eb- en vloedwerking. Het stelsel van kreken staat in open ver-binding met het Steurgat en de Ruigt.

Voor een zorgvuldig waterbeheer zorgen de vele kleine watermolens en een aantal duikers in het gebied. Deze houden bepaalde gebieden natter en andere droger.
De Noordwaard is in trek bij weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters.
   Afbeelding invoegen   
 
 
 

Afbeelding invoegen

 
 
Vanaf KNP 16 volgt de fietstocht een route door polder de Kievitswaard. Fiets via KNP 21 naar KNP 06 aan de verkeersweg Kop van ’t Land-Werkendam. 

Het laatste traject volgt het Nieuwe Merwedepad langs de Nieuwe Merwede. Steek hiervoor de verkeersweg en volg de route naar KNP 27 en vervolgens KNP 11 aan de verkeersweg. Fiets vervolgens naar KNP 30 aan de Sasdijk, het begin- en eindpunt van de fietsroute. Op het Nieuwe Merwedepad is te zien dat een hoge dijk langs de rivier grotendeels ontbreekt. Deze dijk is onlangs afgegraven. Bij hogere waterstanden kan het rivierwater de Noordwaard instromen. Onder de bruggen door, de kreken in.
  Afbeelding invoegen     

 

De knooppunten op een rijtje
30-23-25-20-14-12-13-29-15-18-16-21-06-27-11-10-22-30
De route heeft een totale lengte van circa 33 km.


Tips en aandachtspunten
* Fietsroute pontje Steur is als een ronde te beschouwen.
Een fietstocht kan ook op een ander punt van de route gestart worden. Vanaf Dordrecht is KNP 06 bij de Kievitswaard op een afstand van circa 3 km van de autoveerpont Kop van ’t Land een handig start- en eindpunt voor de fietsroute.
Een fietstocht kan even zo goed in tegengestelde richting worden afgelegd. 
* Wat eten en/of drinken? Horecagelegenheden bevinden zich in de plaats Werkendam (onder meer  bij knooppunt 22), Fort Bakkerskil ( tussen KNP 25 en 20) Selevia Hoeve (tussen KNP 12 en 13) en bij de veerpont Kop van ’t Land (aan de kant van Dordrecht).
In de vrije natuur zijn er volop mogelijkheden een pauze te nemen.
* Bij hoge waterstanden kunnen lager gelegen lokale wegen en fietspaden in de Noordwaard onder water komen te staan. Dit zal niet regelmatig voorkomen, maar het kan gebeuren. Bij een waterstand van circa 2,00 meter boven NAP of hoger. Het peil van 2,00 meter staat bij de bruggen van de verkeersweg Werkendam-Kop van ’t Land op de pijlers aangegeven. Op NOS Teletekst 720 is het (met eb en vloed fluctuerende) rivierpeil vermeld bij Werkendam bu. Beschouw het aangegeven peil als een indicatie voor hogere waterstanden. Bij hoge waterstanden in de rivieren ziet de Noordwaard er compleet anders uit. Voor belangstellenden kunnen het juist omstandigheden zijn die een fietstocht interessant maken. 
* Maak zoveel als mogelijk gebruik van trein- en veerbootverbindingen. De MerwedeLinge lijn is een treinverbinding tussen de plaatsen Dordrecht-Gorinchem-Geldermalsen. Fietsvervoer is gratis. Vanaf de treinstations en in combinatie met de een veerbootverbinding tussen Gorinchem-Werkendam en Dordrecht-Werkendam is de Brabantse Biesbosch goed te bereiken met de fiets (KNP 30 en KNP 02).
* Fiets huren. Een fiets huren voor een fietstocht is bijvoorbeeld mogelijk bij het Station Dordrecht (OV-fiets) en bij de Lingenhaven (Lingensluis) in Gorinchem. Vlakbij de veerboot Gorinchem-Werkendam.
* Fietsen in de Brabantse Biesbosch is mogelijk in vier seizoenen. Toch zijn er een aantal punten waar op gelet dient te worden:
* De Biesbosch is een open gebied zonder veel beschutting. Hou hier rekening mee bij koude en natte weersomstandigheden. Vooral in combinatie met een vrij krachtige wind of sterker, kunnen weersomstandigheden ongunstig voor een fietstocht zijn. Plaatsen waar geschuild kan worden zijn beperkt in aantal en zijn niet in het gehele gebied voorhanden.
* Bij hoge waterstanden kunnen een aantal lager gelegen wegen en fietspaden niet begaanbaar zijn (zie de informatie hierboven).
* Pontje Steur vaart alleen tijdens een lang zomerseizoen. Zie voor de dienstregeling -www.voetveren.nl-. Zoek op Noord-Brabant/Werkendam-Biesbosch/NB 05 of met behulp van de kaarten op de website. Fietsen via de sluis in Werkendam is altijd mogelijk. Fiets vanaf KNP 12 via KNP 22-10 naar KNP 29 aan de Galeiweg. Een afstand van ruim 5 km.

 
Gebruik voor een beschrijving met routekaartje van de Fietsroute Pontje Steur - Brabantse Biesbosch, de onderstaande link.
 
Fietsroute Pontje Steur - Brabantse Biesbosch - pdf
 
 
 
Lees hier verder voor meer informatie over de Brabantse Biesbosch

 

                  _____________________©hn - juni 2017; 1 juni 2020______________________