Update 2020 Turfroute Kanoen-Varen

 
Er zijn dit jaar een aantal omstandigheden die het varen van de Turfroute en de aansluitende vaarwateren in de omgeving anders maken. Hieronder een aantal aandachtspunten en tips.

Coronamaatregelen, campings en ligplaatsen met voorzieningen
Coronamaatregelen voor campings maakt een trektocht voor kanoërs over de Turfroute tot 1 juli (mogelijk wordt dit 15 juni) vrijwel onmogelijk. Tot 1 juli is overnachten met een tentje op een camping een probleem. Plaats voor de tent zelf is veelal niet het echte probleem. De sluiting van de sanitaire voorzieningen op de campings is het struikelblok. Recent zijn de berichten dat de sanitaire voorzieningen 2 weken eerder kunnen worden opengesteld. De campings zullen hier graag gebruik van willen maken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn hiermee de wc’s en douches voor campinggasten per 15 juni weer te gebruiken.
In ieder geval is het belangrijk om vooraf aan een tocht informatie van de te bezoeken campings langs de route op de websites te raadplegen. 

Een andere voorziening op de Turfroute zijn de ligplaatsen voor pleziervaartuigen langs de route. Er zijn een aantal ligplaatsen met voorzieningen zoals wc’s en douches. De wc’s kunnen eventueel ook door dagjesmensen met een boot gebruikt worden. Hier gelden in feite vergelijkbare beperkingen voor de openingsdata als op de campings voor wat betreft de sanitaire voorzieningen. Van de ligplaatsen kan wel gewoon gebruik gemaakt worden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de wc’s en douches voor passanten per 15 juni weer te gebruiken. 
Vergelijkbare maatregelen kunnen voor jachthavens aan de route en in de omgeving gelden.

De ligplaatsenvoorzieningen bij de Driewegsluis in Nijetrijne heeft in de nazomer van 2019 een doorstart gemaakt. Hoe het een en ander in de praktijk zal functioneren moet nog blijken. Zijn er voor kanoërs op trektocht bijvoorbeeld mogelijkheden om met een tentje te overnachten?!

Website met algemene en actuele informatie over de Turfroute
Zie voor algemene en actuele informatie over de Turfroute bijvoorbeeld de websites:
-www.zuidoostfriesland.nl-.
-www.uutwiek.nl-.
-www.marrekrite.frl-.
-www.friesland.nl-.
-www.frieslandholland.nl-.
 

Droogte en gevolgen
Na de droogte in de jaren 2018 en 2019 ziet het er naar uit dat 2020 in de zomer aan de droge kant zal blijven. Het kan zelfs een vergelijkbare droogte van de twee voorgaande jaren worden. De vaarwateren van de Turfroute kunnen daar de gevolgen van ondervinden.
Bijvoorbeeld: Tijdens een vaartocht met een motorboot over het prachtige vaarwater van het Wijde en de Linde van de Driewegsluis tot enkele kilometers voorbij de Kontermansbrug (Oldeholtpade) kan men op het riviertje de Linde te maken krijgen met veel en dichtbegroeide waterplanten.
Informatie inwinnen over de toestand van het vaarwater bij de Driewegsluis/Linthorst Homansluis, is raadzaam (zie foto augustus 2019)
 

 

 

Kanoërs die het traject over de Boven Linde van Ossenzijl naar Oldeberkoop willen peddelen kunnen na het stuwtje bij de overdraagplaats de gevolgen ondervinden van lage waterstanden en dicht begroeide stukken van het riviertje. De laatste kilometers naar Oldeberkoop, richting de hoger gelegen zandgronden, kunnen daarbij het meeste problemen opleveren.

Nieuwe vaarroute over het Polderhoofdkanaal
Een aantal jaren geleden is de vaarroute over het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop  gerealiseerd. Via dit mooie vaarwater is er nu een verbinding tussen de Boorne, Nieuwe Diep, Nieuwe Vaart aan de ene kant en de Monniken met de nabijgelegen Alde Feanen aan de andere kant van het Polderhoofdkanaal. Het nieuwe vaarwater biedt allerlei extra vaarmogelijkheden. Een rondje Akkrum-Aldeboarn-Nij Beets-De Veenhoop-Akkrum is bijvoorbeeld eenvoudig te varen. Het Polderhoofdkanaal heeft twee sluizen; aan de kant van  De Veenhoop de Noordersluis en aan de kant van Nij Beets de Zuidersluis.


Toenemende drukte op het water door coronacrisis
Door de coronacrisis en de coronamaatregelen is de belangstelling voor de watersport in Nederland enorm gestegen. Varen met een pleziervaartuig geeft relatief veel vrijheid en weinig beperkingen. De drukte op de vaarwateren is vooral tijdens vrije (vakantie) dagen en het weekend enorm toegenomen. De verwachting is dat tijdens de zomermaanden 2020 veel Nederlanders het water opzoeken voor meerdaagse tochten en dagtochten.
 
De Turfroute had te maken met terugloop van het aantal passanten. Dit kan in het jaar 2020 wel eens anders zijn. De toeristische route kan voor veel motorbootvaarders aantrekkelijk zijn voor een tocht. De route als geheel evenals onderdelen kunnen als verbindingsroute gebruikt worden. Tussen de al eerder genoemde Boorne en de Alde Feanen alsook tussen de Drentsche Hoofdvaart - via Appelscha, Oosterwolde en verder naar Gorredijk of naar het zuidelijk gelegen Mildam – en de Friese meren. Tevens is de Engelenvaart die op de overgang van het Tjongerkanaal en de Tjonger in noordelijke richting naar de westzijde van Heerenveen loopt, een gewilde vaarroute. Deze drukke vaarroute kan vervolgd worden naar Akkrum. Drukke punten bevinden zich verder bij Langelille/Echtenerbrug en bij Ossenzijl en omgeving.
Het gaat hierbij vooral om motorbootvaarders die een meerdaagse tocht maken.

Ook dagtochten met motorboten kunnen gedeelten van de vaarwateren extra druk maken. Denk hierbij vooral aan het traject over de Boorne tot aan Gorredijk en in omgekeerde richting. Ook op het gedeelte van de Tjongerkanaal in de omgeving van Mildam kan het drukker zijn dan verwacht.

Voor de Turfroute hoeft geen toegangsvignet van circa 20 euro gekocht te worden. Gebruik van de route en de bijbehorende voorzieningen is gratis geworden. Een paar keer schutten kost voor motorbootvaarders geen extra geld tijdens een dagtocht. Door het vervallen van de financiële drempel kan het bij/in een aantal sluizen ook drukker zijn.
 
Druk vaarverkeer geeft voor watersporters allerlei omstandigheden die extra opletten noodzakelijk maken; drukte bij bruggen en sluizen, verschillende boottypen, diverse vaarsnelheden, de één heeft meer ervaring dan de ander en dergelijke.
Voor kanoërs kan het buitengewoon lastig zijn om tussen een groot aantal motorboten te moeten varen.

Voor een rustige trektocht met de kajak/kano
 
Voor een rustige trektocht is het zeker voor kanoërs zinvol om niet de drukste perioden van de zomermaanden te kiezen. Tot begin juli en de laatste twee weken van augustus, alsmede de eerste twee weken van september zijn met uitzondering van de (zonnige) weekenden, relatief rustig. De campings zijn geopend en de sluisjes van de Turfroute worden bediend. De bedieningstijden van de sluizen zijn tot en met 15 september van 9.30 uur tot 16.30 uur. Op de meeste trajecten is er een uitzondering voor de zondagen in juni en september. Dan worden de sluizen niet bediend. Voor het Polderhoofdkanaal geldt deze uitzondering bijvoorbeeld niet

Campings aan of nabij de vaarwateren gelegen voor een trektocht met kajak/kano
Hieronder staan een aantal namen van campings/jachthavens vermeld aan
of in de nabije omgeving van de Turfroute. Het betreft de route van Akkrum over de Boorne, Nieuwe Diep en Opsterlandse Compagnonsvaart via Gorredijk richting Oosterwolde. Vervolgens over het Tjongerkanaal en Engelenvaart naar het Nannewiid bij Heerenveen. Van daar via de Heeresloot en Het Deel terug naar Akkrum. Deze wordt wel aangegeven als de Noordelijke Ronde. Het Polderhoofdkanaal naar De Veenhoop is een toevoeging. 
Op de vermelde websites is informatie over de campings te vinden en staat actuele informatie vermeld. Daarnaast is op de  desbetreffende websites de wijze van reserveringen en/of boekingen beschreven. Een aantal campings hebben ook andere overnachtingsmogelijkheden zoals trekkershutten en dergelijke.
In 2020 is het raadzaam om vooraf contact met de camping/jachthaven op te nemen voor reserveringen en dergelijke. Dit voorkomt teleurstellingen.
 
Akkrum
Camping-Jachthaven Drijfveer & Tusken de Marren; -www.drijfveer.nl-. (AWG)
Aldeboarn
Boerderijcamping De Boarnshiem; -www.boarnshiem.nl-. (1,5 km van vaarwater gelegen). Uitstapplaats bij viaduct oostzijde Aldeboarn; fietspad volgen langs provinciale weg richting Tijnje. Bij camping weg oversteken. Loopafstand circa 1,5 km. Kanokar noodzakelijk.
De Veenhoop
Camping-Jachthaven De Veenhoop; -www.de-veenhoop.nl-. (AWG)
Gorredijk 
Mini-Camping  De Turfhoeke; -www.deturfhoeke.nl-. (AWG)
Lippenhuizen
Minicamping Jonkman; -www.campingjonkman.nl-. (AWG)
Wijnjewoude
Camping Wijnjeterp; -www.campingwijnjeterp.nl-. (AWG)
Oldeberkoop-Oudehorne
Recreatie De Tolbrugschans; -www.recreatiedetolbrugschans.nl-. (AWG)
Oldeberkoop
Passantenhaven de Uutwiek; -www.uuutwiek.nl-. (AWG)
Mildam-Oldeholtwolde
IJsboerderij-camping De Geele Bosch; -www.degeelebosch.nl-. (400 meter zuidelijk van brug aan weg naar Oldeholtwolde). Kanokar noodzakelijk.
Oudehaske
Recreatiecentrum ’t Nannewiid; -www.nannewiid.nl-. (AWG)
Te bereiken via eenvoudige overdraagplaats bij sluisje naar smalle en ondiepe waterloop de Veenscheiding naar het Nannewiid.

Algemene opmerking: AWG – kampeerplaatsen van camping/jachthaven liggen niet verder dan 100 meter van het vaarwater verwijderd.


hans nunnikhoven – 14 juni 2020

 
                                        ____________________© hn - 14 juni 2020____________________