Disclaimer

De informatie op de website alsook in de boekjes en basisdocumenten is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en beschreven. De informatie is echter wel hoofdzakelijk gebaseerd op mijn eigen ervaringen, bevindingen en inzichten.

Het is zinvol bij de voorbereiding en tijdens een tocht met de volgende punten rekening te houden.

* Bereid een tocht altijd zelf zorgvuldig voor.
* Maakt u de tocht met meerdere personen, maak de voorbereiding dan ook gezamenlijk en maak afspraken over "wie”, "wat” en "wanneer”.
* Maak een reële inschatting van eigen mogelijkheden en beperkingen.
* Let op de veiligheid van uzelf en op de veiligheid van anderen.
* Het kan nodig zijn om voor een (langere) tocht te oefenen/te trainen. Neem dit mee in de plannen. Zo is fietsen met bagage en kanoën met bagage zwaarder en in een aantal opzichten anders dan fietsen of kanoën zonder bagage.
* Zorg ervoor dat het materiaal dat u gebruikt, geschikt is voor de tocht die gemaakt gaat worden. En dat het materiaal in goede staat verkeerd. Het gaat hierbij onder meer om fiets en fietsuitrusting, kano en kano-uitrusting, motorboot en vaaruitrusting, tent en kampeeruitrusting.
* Bedenk (vooraf) mogelijke alternatieven en/of oplossingen voor als het tegen zit.
* Maak tijdens een tocht een inschatting van de weersomstandigheden; voor de dag zelf alsook voor het weer van morgen en overmorgen.


______________________________© hn - 2013 _______________________________