Versoepeling van coronamaatregelen

 
Belangrijke versoepeling coronamaatregelen per 1 juli voor openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is per 1 juli ook weer te gebruiken voor vervoer dat niet als (strikt) noodzakelijk gezien kan worden. Dit is belangrijk voor degenen die het openbaar vervoer willen gebruiken voor recreatieve en sportieve activiteiten. Reizen naar het beginpunt van een wandeltocht of fietstocht is bijvoorbeeld weer mogelijk. De reis vanaf het eindpunt van de tocht kan eveneens met het openbaar vervoer gemaakt worden.
 
De maximale capaciteit van het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juli duidelijk richting een volledige bezetting. Geen afgeplakte stoelen meer. De gehele capaciteit van bus en trein kan weer gebruikt worden. Vanzelfsprekend zijn er nog wel een aantal restricties. Het verplichte gebruik van een mondkapje bijvoorbeeld. Daarnaast is er een dringende oproep om drukte zoveel mogelijk te mijden.

Belangrijk voor fietsers die een fietstocht willen maken; fietstransport in de treinen is per 1 juli (tegen betaling) weer mogelijk. Vanaf 12 mei gold een algeheel verbod voor het vervoer van ‘standaard fietsen’. Wel zal het waarschijnlijk wel nodig zijn vooraf een plaats voor de fiets in de trein te reserveren. De NS vraagt reizigers het fietsvervoer aan te melden via de NS-app of site. Reizigers kunnen dan zien in welke NS trein nog voldoende plaats is voor hun fiets. (Zie voor informatie van NS de website van NS; Meer NS > Nieuws; bericht 24 juni; Fiets weer welkom in de trein vanaf 1 juli.)

De datum van 1 juli is gunstig. In de zomermaanden juli en augustus is het daarmee ook voor recreatieve en sportieve activiteiten mogelijk 24 uur en 7 dagen in de week  met de trein te reizen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gebruikersvriendelijke regelingen zoals dalurentarief en fietsvervoer.

Voor de maatschappijen die de dienstregelingen van regionale treinen verzorgen is te verwachten dat ze vergelijkbare maatregelen door zullen voeren als de NS. Zeker is dit nog niet. Kijk voor actuele informatie op de desbetreffende websites. 
 
 

 


De Veerponten
Veerponten die vergelijkbare coronamaatregelen hanteerden als de trein- en busmaatschappijen op het gebied van (strikt) noodzakelijk vervoer zullen waarschijnlijk een vergelijkbare versoepeling doorvoeren als in het openbaar vervoer. De Waterbus in de regio Dordrecht-Rotterdam bijvoorbeeld, maakt zelf in feite onderdeel uit van het openbaar vervoer. Een paar dagen voor de belangrijke datum van 1 juli is over de verruiming van de gebruiksmogelijkheden nog geen informatie op de website te vinden. Kijk voor actuele informatie rond de datum van 1 juli op de desbetreffende website. 

Op de website van de veerdienst Riveer (Vestingdriehoek Gorinchem-Woudrichem-Slot Loevestein en omgeving) is het begrip ‘noodzakelijk vervoer’ van de website verdwenen. Hiermee zijn de veerponten min of meer weer te gebruiken zoals voorheen. Voor wandeltochten door de uiterwaarden. Voor een bezoek aan Slot Loevestein en Munnikenland. Voor fietstochten in en rond de Vestingdriehoek. En voor fietstochten naar en in de Biesbosch. Fietsvervoer is gratis.

In het algemeen is bij gebruik van veerponten aan te raden de websites van de desbetreffende veerdiensten te raadplegen. Enkele veerponten varen mogelijk niet in de zomermaanden. Verreweg de meeste wel. Naast de algemeen in Nederland geldende beperkingen vanwege het coronavirus kunnen per veerdienst specifieke maatregelen genomen zijn. Mondkapje verplicht en contactloos betalen komen regelmatig voor.
Gebruik de veerpont bij voorkeur niet tijdens de spits en/of tijdens drukke uren!

Een bruikbare website voor informatie over dienstregelingen en dergelijke van de veerponten is -www.veerponten.nl-.
 
 
                                               __________ © hn - 30 juni 2020 __________ 
 
 
 
 
Wat betekent de versoepeling van de maatregelen voor fietsers en wandelaars?!

De versoepeling van de coronamaatregelen heeft een aantal gunstige gevolgen bij het maken van een fiets- of wandeltocht. Zo is de kans reëel aanwezig dat onderweg een kop koffie of een glas limonade gedronken kan worden en/of een eenvoudige lunch genuttigd kan worden buiten op een terras van een horecagelegenheid. Wel zullen het aantal plaatsen buiten over het algemeen beperkt zijn door de noodzakelijke ruimere opstellingen. Voor plaatsen binnen dient vooraf gereserveerd te worden.

Een aantal musea gaat open. Wel zijn er veelal een aantal regels. Het bezoekersaantal wordt beperkt gehouden. Daarbij wordt het concept 'vooraf reserveren op een bepaalde dag binnen een bepaald tijdslot/tijdsblok' gehanteerd. Tijdens een fiets- en of wandeltocht bij de ingang enthousiast een entreekaartje kopen voor een museumbezoek zal voorlopig niet mogelijk zijn.
Is er bij het museum een taverne, café, lunchroom of dergelijke dan zullen deze waarschijnlijk uitsluitend toegankelijk zijn met een vooraf gereserveerd toegangskaartje met tijdsslot/tijdsblok voor het museum. Dit geldt naar verwachting eveneens voor de toiletvoorzieningen.
 
Kijk voor musea in het Rivierengebied en de Biesbosch bijvoorbeeld op de websites -www.geofort.nl-.; -www.slotloevestein.nl-.;
-www.biesboschmuseumeiland.nl-. 
 
De veerponten
Veerponten en voetveren zijn belangrijk in het waterrijke Nederland. Bij veel fietstochten en wandeltochten wordt door de recreanten dankbaar gebruik gemaakt van het scala aan veerdiensten die Nederland rijk is. Het ziet ernaar uit dat er meer veerponten per 1 juni gaan varen. Met dienstregelingen die in veel gevallen doen denken aan de gangbare dienstregelingen. Toch kunnen er allerlei maatregelen in de vorm van beperkingen van kracht zijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden die zich voordoen in de omgeving van het Riviergebied en van de Biesbosch.

Voor recreatieve fietsers en wandelaars zijn er een aantal punten om rekening mee te houden:
- Een aantal voetveren varen nog niet per 1 juni, maar waarschijnlijk op 13 juni. Dit geldt bijvoorbeeld voor de pontjes die binnen het organisatorisch kader van het recreatieschap vallen. Deze veerpontjes varen in een uitgestrekt gebied in Gelderland over de rivieren Maas, Waal, Linge, Lek en Nederrijn.

In het algemeen is het van belang om tijdens de voorbereiding van een tocht na te gaan of een veerpont al dan niet vaart. Daarnaast is het belangrijk zich af te vragen of recreatief gebruik geen problemen zal geven.
 
- Voor sommige veerpontjes is het nog niet helemaal duidelijk wanneer ze op basis van een dienstregeling gaan varen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Pontje Steur over het Steurgat aan de oostzijde van de Brabantse Biesbosch en ’t Leeuweveerke aan de zuidwestkant van de Brabantse Biesbosch. Dit laatste veerpontje vaart tussen de Brabantse Biesbosch en Lage Zwaluwe aan de overzijde van de Amer.
- Een aantal veerponten hanteert nog steeds het uitgangspunt van ‘noodzakelijk vervoer’. 

Hopelijk zal dit uitgangspunt van 'noodzakelijk vervoer' langzaamaan versoepeld worden, zodat deze veerponten – in perioden dat het niet druk is met ‘noodzakelijk vervoer’ - ook tijdens fietstochten en wandeltochten zonder al te veel beperkingen gebruikt kunnen worden voor het meer recreatief vervoer.
Meer in het algemeen kan men zich afvragen of sportief recreatief gebruik ook niet een bepaalde mate 'noodzakelijk vervoer' met zich mee kan brengen.
Actief bewegen in de buitenlucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Gezondheid die zeker ook belangrijk is en zal blijven tijdens de coronacrisis.

- Veerponten kunnen regels hanteren voor het maximale aantal fietsers dat mee kan per overtocht. Dit heeft vooral te maken met de noodzaak om voldoende afstand te houden. Is het aantal fietsers groot dan kan het nodig zijn om te wachten op de volgende overtocht.
- Op een aantal veerponten is het noodzakelijk een mondkapje te dragen vergelijkbaar zoals dat in het openbaar vervoer per 1 juni regel is. De regel wordt streng gehanteerd: geen mondkapje, geen overtocht.
- Op de veerponten kunnen allerlei verschillende noodzakelijke/gewenste betalingswijzen gelden.
 

Meer en actuele informatie over veerdiensten
Belangrijk is bij de voorbereiding van de fietstocht en/of wandeltocht rekening te houden met de veerponten als die volgens plan gebuikt gaan worden; met de dienstregeling en de coronamaatregelen die gelden. De websites van de desbetreffende veerponten geven veelal de meest actuele informatie. In de onderstaande beperkte opsomming eerst aandacht voor een website met uitgebreide overzichtsinformatie van de veerponten in Nederland. Daarna een aantal websites van veerdiensten in het Rivierengebied en de Biesbosch met informatie over dienstregelingen, coronamaatregelen en dergelijke.

* -www.veerponten.nl-. Website met een interactieve kaart met de veerponten in Nederland. Door de veerpont van keuze aan te klikken verschijnt allerlei informatie over de dienstregeling/vaarschema en dergelijke. Veelal kan ook doorgeklikt worden naar de website van de desbetreffende veerdienst. De zeer bruikbare website met kaart is van de Vrienden van de Voetveren, maar beperkt zich niet uitsluitend tot de voetveren. Ook veerponten voor gemotoriseerd verkeer (inclusief ander verkeer) worden vermeld.
* -www.leeuweveerke.nl-. Veerdienst tussen de Brabantse Biesbosch en de Lage Zwaluwe. Dit veerpontje is een essentiële schakel bij de Fietsroute Rondom de Brabantse Biesbosch. Vaart dit veerpontje niet, dan is deze fietstocht niet mogelijk. Op de vermelde website zal worden aangegeven wanneer het veerpontje weer gaat varen.
* -www.uiterwaarde.nl-. Deze website geeft (actuele) informatie over een groot aantal voetveren die in Gelderland varen op de Maas, Waal, Linge, Lek en Nederrijn. Vooralsnog is de begindatum van de veerdiensten 13 juni.
* De veerpontjes over de Linge tussen Enspijk en Heerlijkheid Mariënwaerdt (Beesd) en tussen Arkel en Spijk varen volgens meldingen in ieder geval niet tot en met 31 mei. Wil je naar de overkant van de rivier, dan zijn er altijd diverse bruggen waar je gebruik van kan maken. Zoals in Gorinchem, Leerdam, Asperen, Beesd en Geldermalsen.
* Pontje Steur vaart aan de rand van de Brabantse Biesbosch over het Steurgat. Het is een essentiële schakel in de Fietsroute Pontje Steur. De informatie over de datum dat dit voetveer gaat varen is verschillend. Mogelijk is het per 1 juni. Raadpleeg de website -www.werkendam.net-. voor informatie. Gebruik de zoekterm 'Pontje Steur'. Informatie over Pontje Steur verschijnt.
Het is in ieder geval mogelijk om tijdens een fietstocht via de sluis en brug in Werkendam naar de andere kant van het Steurgat te fietsen en zodoende bijvoorbeeld de Fietsroute Pontje Steur weer op te pakken. Hiervoor zijn ongeveer zes extra fietskilometers nodig. 
* -www.voetveerwoudrichem.nl-. Het voetveer tussen Woudrichem en Slot Loevestein gaat met ingang van zaterdag 30 mei weer varen. Het aantal passagiers dat per overtocht mee kan is beperkt tot zes.
* -www.riveer.nl-. Op deze website staat informatie vermeld over de veerponten die varen in de omgeving van de Vestingdriehoek (Gorinchem, Woudrichem en Slot Loevestein)
* -www.waterbus.nl-. Deze veerdienst vaart met een groot aantal veerboten in de regio van de Drechtsteden en Rotterdam. De capaciteit is door de coronamaatregelen beperkt en de drukte kan zeker in de spits groot zijn. Alleen 'strikt noodzakelijk vervoer' wordt voorlopig als uitgangspunt gehanteerd.

De trein voorlopig niet voor recreatief gebruik
De NS gaat per 2 juni naar een meer reguliere dienstregeling. Meer treinen en een regelmatig treinvervoer tussen plaatsen. Door de maatregelen om afstand te kunnen houden in de trein is de capaciteit van het treinvervoer toch aanzienlijk beperkt. De NS benadrukt het volgende 'Reis alleen met de trein als het echt moet'. Het ziet er niet naar uit dat dit uitgangspunt op korte termijn zal veranderen. Dit betekent dat de trein inclusief een eventueel fietsvervoer de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid niet gebruikt mag worden voor recreatief gebruik zoals voor fietstochten en wandeltochten. Fietsvervoer is daarbij helemaal problematisch en is al vanaf 12 mei niet meer toegestaan in de treinen van de NS. Ook op regionale treinverbindingen zoals de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen is het vervoer van fietsen voorlopig niet toegestaan.

Het is te hopen dat de treinvervoerders sportief recreatief gebruik van de trein als het even kan meer en meer gaan zien als een vorm van 'noodzakelijk vervoer'. Actief bewegen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Gezondheid die zeker ook belangrijk is en zal blijven tijdens de coronacrisis.
 
 
__________ © hn - 27 mei 2020 __________