MEERDAAGSE KANOTOCHTEN OVER RIVIERTJES EN VAARTEN

 
Lees voor recente informatie > Update 2020 Turfroute Kanoen-Varen 
 
 
Boekje met kanoroutes voor meerdaagse kanotochten:
Turfroute
Eenvoudig Sportief Avontuur
Meerdaagse Kanotochten over Riviertjes en Vaarten


De kanotochten in het voormalige turfwinningsgebied staan beschreven in een routeboekje met meerdaagse kanotochten. Van camping naar camping kan met kajak of kano de route worden afgelegd. Op de omslag van het boekje staat de volgende tekst vermeld

"In dit boekje staan een vijftal meerdaagse kanotochten beschreven op de Turfroute in Friesland en de kop van Overijssel. Twee ronden vormen de basis; De Noordelijke Ronde vanuit en naar Akkrum van circa 100 km en De Zuidelijke Ronde vanuit en naar Ossenzijl van circa 75 km. Per dagtraject staan de karakteristieken van de vaarwateren kort beschreven. Tevens is nuttige informatie gegeven over de overnachtingsmogelijkheden aan of in de buurt van het vaarwater — zoals campings en B&B’s. De tekst is geïllustreerd met foto’s, afstandentabellen en een kaartje. De tochten zijn zowel met een Canadese kano als met een kajak te maken. De afstanden van de dagtrajecten liggen overwegend tussen de 10 en 20 kilometer. In het laatste deel van het boekje staan een aantal aandachtspunten en tips vermeld, die van belang zijn bij de voorbereiding van en tijdens de meerdaagse kanotochten."

Gebied voor meerdaagse kanotochten
In Nederland zijn gebieden van enige omvang voor eenvoudig te ondernemen meerdaagse kanotrektochten beperkt in aantal. Een van bekendste gebieden is het Nationaal Park De Weerribben in Overijssel. De Turfroute in Zuidoost- en Zuid-Friesland sluit geografisch gezien aan op de Weerribben en biedt mogelijkheden voor een aantal meerdaagse kanotrektochten.Tijdens de tochten peddelt men over de riviertjes de Boorne, de Tjonger en de Linde en verder over onder meer de Opsterlandse Compagnonsvaart en het Tjongerkanaal. Bekende plaatsen die gepasseerd worden zijn Gorredijk. Oosterwolde, Wolvega en Heerenveen.

Voor kanoërs is het gebied interessant. In een overwegend rustige omgeving vaart men over riviertjes en vaarten in een gebied met een gevarieerde natuur en met veel cultuurhistorie. De routes en de vaarwateren zijn over het algemeen eenvoudig en de afstanden tussen de campings liggen tussen de tien en twintig kilometer. De tochten kunnen bij redelijke weersomstandigheden ook in het voorjaar en het najaar gemaakt worden.

Een aantal campings ligt direct aan het vaarwater. De kano kan vanuit het water direct naar een plaats op de camping gedragen worden Om enkele campings te bereiken is het gebruik van een kanokarretje noodzakelijk. Een kanokarretje heeft men op De Zuidelijke Ronde ook nodig in Oldeberkoop voor transport tussen het riviertje de Linde en het Tjongerkanaal.

In het boekje worden uitgebreid twee rondes beschreven. Bij de beschrijving is bij de rondes een vertrek- en aankomstplaats als uitgangspunt genomen. Rondes hebben het  voordeel dat een meerdaagse tocht eventueel ook op een andere plaats gestart kan worden.
In het boekje zijn verder de mogelijkheden van drie aanvullende meerdaagse kanotochten gegeven. Deze drie tochten zijn samengesteld op basis van (gedeelten) van de twee rondes. De langste tocht heeft een totale lengte van 170 km.


De Noordelijke Ronde in het kort
Het eerste gedeelte van de kanotocht is van Akkrum over Boorne,  Nieuwe Diep, Nieuwe Vaart en Opsterlandse Compagnonsvaart via Gorredijk richting Oosterwolde. Aan de westzijde van Oosterwolde wordt de tocht vervolgd in zuidelijke richting over het Tjongerkanaal. Bij de Engelenvaart is de route richting Heerenveen. Aan het Nannewiid bij Heerenveen is een camping aan het water. Het laatste gedeelte van de tocht is via de Heeresloot en Het Deel, terug naar Akkrum. Totale afstand van de tocht is circa 100 kilometer.
De Zuidelijke Ronde in het kort
Tocht van Ossenzijl in oostelijke richting over het riviertje de Linde naar Oldeberkoop. In deze plaats wordt van rivierloop gewisseld en de tocht in zuidelijke richting vervolgd; over Tjongerkanaal, Tjonger en Linde, terug naar Ossenzijl. Totale afstand circa 77 km.

Aandachtspunten en Tips
In het afsluitende deel van het boekje - Aandachtspunten en Tips, worden onder meer de volgende onderwerpen belicht:
- De Turfroute voor kano’s
- Met de kano schutten in de sluisjes
- Anticiperen op het varen met motorboten
- Goede voorbereiding kanotocht belangrijk
- Voor een meerdaagse tocht is oefenen noodzakelijk
- Kano en kanomaterialen en samenstelling van de bagage
- Beperk bagagegewicht zoveel als mogelijk
- Zelf een tochtplanning maken              _____________________ © hn - 2013, 14 juni 2020____________________