Linge Kanotochten
De Linge is voor kanoërs een van de mooiste rivieren in Nederland. Zowel voor een meerdaagse kanotrektocht als voor een dagtocht. Met eigen kano of met gehuurd kanomateriaal.
De middelgrote rivier stroomt als een blauwgroen lint door de Betuwe en
langs de Vijfheerenlanden. Natuur en cultuurhistorie zijn volop aanwezig. Ze bieden met elkaar een rijke schakering aan meer kleinschalige rivierlandschappen waarin het prettig peddelen is. Bij goede weersomstandigheden zowel in de lente, de zomer als in de herfst.


De Linge aantrekkelijke rivier voor kanoërs

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt mag de Lingehaven in Gorinchem niet ontbreken bij een vaartocht over de Linge. Eeuwenlang was deze haven de verbindingsschakel tussen de grote rivieren en de Linge. Stroomopwaarts en stroomafwaarts. De grote oude sluis is grotendeels bewaard gebleven. De schutsluis is echter vervangen voor de veel kleinere Jachtensluis. De Lingehaven is een jachthaven voor passanten geworden.
De kaden van de Appeldijk en de Havendijk werden vroeger gebruik voor overslag van goederen. In een aantal pakhuizen aan en nabij de Lingehaven werden goederen opgeslagen. Diverse bedrijven in de omgeving van de haven verwerkten aangevoerde grondstoffen tot allerlei producten. Talrijke aspecten herinneren aan vroeger; pakhuizen langs de Lingehaven, maar bijvoorbeeld ook straatnamen zoals Korenbeurs en Balensteiger. Duidelijk zichtbaar is de Korenmolen Nooit Volmaakt aan de noordzijde van de Lingehaven.

Bij het in de jaren dertig van de vorige eeuw gegraven Amsterdam-Rijnkanaal 'stopt' de Linge abrupt, zo lijkt het. De rivier stroomde lange tijd ongehinderd vanaf de oostzijde van de Betuwe richting Gorinchem. De aanleg van het kanaal heeft hier een einde aan gemaakt. Rivierwater wordt nog wel doorgelaten via een duiker.
Toch heeft de rivier en omgeving veel moois weten te behouden. Een aantal trajecten zijn uitzonderlijk fraai.

Mooie landschappen en een aangename melange van natuur en cultuurhistorie zijn belangrijk. Maar er zijn meer punten aan te geven waarom de Linge een aantrekkelijke rivier is. Ook zijn er enkele aandachtspunten waar kanoërs extra op moeten letten. Ze worden op deze webpagina genoemd.
Op deze webpagina wordt uitsluitend de Linge tussen Gorinchem en het Amsterdam-Rijn kanaal beschreven. Een traject van 55 kilometer. De beschrijving is veelal stroomopwaarts; van Gorinchem richting Geldermalsen en verder.

Beschutting bij sterke wind
Anders dan op de grote rivieren kent de rivier meer beschutting tegen een sterke wind. De grienden en rietlanden, de dijken met de dorpjes, maar ook de oeverlanden met de fruitbomen vlak langs het water zorgen voor beschutting. De niet zo brede en door het landschap slingerende rivier heeft tijdens dagen met veel wind op veel plaatsen aangename beschutting.

Veelal weinig stroming en zelden een sterke stroming
De waterafvoer en waterstroming van de Linge is van oost naar west. Op de rivier is er zelden sprake van een sterke stroming. Veelal is er geen of nauwelijks stroming. Een enkele keer, tijdens of vlak na een periode met veel regen kan de waterstroming toenemen. Een andere factor die een rol speelt, zijn hoge waterstanden in de omringende grote rivieren. Bij hoge rivierstanden wordt meer kwelwater uit de polders via de Linge afgevoerd. De stroming kan op sommige punten, zoals bij bruggen, viaducten, keersluizen en vlak bij de poldergemalen tijdens omstandigheden met een grote waterafvoer een aanzienlijke sterkte hebben. Deze kan dan enkele kilometers per uur bedragen.

Een aantal watergemalen langs de Linge malen het polderwater op de Linge. Het uitwateringsgemaal in Boven-Hardinxveld zorgt via het kanaal van Steenenhoek voor de waterafvoer van de Linge naar de Beneden-Merwede.

Op de rivier komt beroepsvaart voor, maar deze is beperkt
Het aantal binnenvaartschepen per dag is beperkt. Daarnaast zijn het in vergelijking met de beroepsvaart op de grote rivieren, kleinere binnenvaartschepen die op de Linge varen. Dit heeft onder meer met de beperkte diepte en breedte van de rivier te maken.

De maximum vaarsnelheden zijn van Gorinchem tot Leerdam begrensd tot 9 km/h en vanaf de verkeersbrug bij Leerdam 7,5 km/h. Voor geladen binnenvaartschepen gelden vaarsnelheden die 1,5 km/h lager liggen; 7,5 en 6 km/h.

Een aparte categorie beroepsvaart zijn de rondvaartboten. Rederij Leerdam vaart met enkele boten vanuit Leerdam regelmatig tochten over de Linge. De meeste tochten worden tussen Leerdam en Gellicum gevaren.


Enkele voetgangers- en fietserspontjes varen op de Linge heen en weer tussen beide oevers. Het pontje bij Arkel-Spijk is een kabelpontje. Het pontje beweegt zich voort langs een over het water gespannen kabel. Vlak voor, tijdens en vlak na het overvaren staat deze kabel strak en is het niet mogelijk om met een motorboot, kano of dergelijke te passeren. Oppassen dus!! De locatie van het veerpontje staat met rechthoekige blauwe borden op de oevers aangegeven.


De andere pontjes varen tussen Heukelum-Oosterwijk (Galgenwaard) en tussen Enspijk-Mariënwaerdt. Deze zijn ‘vrij varend’.

De recreatievaart is zo nu en dan en op sommige plaatsen vrij intensief
Vooral tijdens de zonnige weekenden en in de vakantieperioden kan het behoorlijk druk zijn. De pleziervaartuigen varen over het algemeen niet snel en de golfslag is beperkt. De vaarsnelheden zijn ook voor de recreatievaart beperkt tot maximaal 9 km/h en vanaf de brug bij Leerdam 7,5 km/h.

Allerlei typen pleziervaartuigen varen op de Linge. Kleine en grotere open motorboten zijn veel te zien. Plezierjachten met kajuit van plus minus 10 meter komen regelmatig voor op de Linge. Maar jachten met afmetingen van 12 meter en meer komen zo nu en dan ook voorbij. Zeilboten varen veelal op de motor en met gestreken mast. De rivier is te smal en te bochtig om te zeilen. En er zijn enkele bruggen met een beperkte doorvaarthoogte.

Aan de Linge zijn een aantal watersportverenigingen gevestigd al dan niet met een haven. In Arkel, Heukelum, Leerdam en Geldermalsen zijn verenigingen met een jachthaven. De havens hebben een flink aantal vaste ligplaatsen voor (motor) boten en een beperkt aantal ligplaatsen voor passanten. Bij de in- en uitvaart van de havens kan het wat drukker zijn op de Linge.

In Gorinchem, Leerdam en Rumpt zijn roeiclubs en een drakenbootclub die de Linge als vaarwater voor vaartochten en als water voor trainingen gebruiken. In Geldermalsen is een kano-vereniging. Visverenigingen zijn er op meerdere plaatsen langs de Linge.

Langs de Linge worden op een aantal plaatsen boten verhuurd. Canadese kano’s en kajaks, maar ook roeiboten en fluisterstille elektrisch aangedreven sloepen. Op zonnige (vakantie)dagen wordt de Linge veelal druk bevaren met gehuurd materiaal.

In Gorinchem is in de Lingehaven een Passantenhaven met een aanzienlijk aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Speciale tijdelijke ligplaatsen voor passanten zijn er onder meer bij Arkel, Leerdam en Asperen en Geldermalsen.

Het traject vanaf de splitsing bij de Lingebrug in Gorinchem tot aan het verbindingskanaal met het Merwedekanaal bij Arkel, kan erg druk zijn. Op zonnige dagen en tijdens de vakantieperioden varen veel plezierjachten dit gedeelte vanaf of naar de Grote Merwedesluis in Gorinchem. Het is de doorgaande vaarroute voor de recreatievaart tussen de rivieren Merwede en Lek.
Treedt er een onverwachte drukte van tien of meer motorboten op en komt de drukke recreatievaart bovendien nog van beide kanten, dan zijn dat ongunstige omstandigheden voor kanoërs; veel golfslag en onoverzichtelijk vaarverkeer. Even wachten is de beste oplossing. Zoek een wat rustiger plekje langs de kant waar even gewacht kan worden. Het drukke vaarverkeer zal na tien minuten waarschijnlijk voorbij zijn.

Linge populair bij sportvissers
In de Linge wordt vanaf de oevers en vanuit (kleine) visboten gevist. De boten zijn veelal vastgezet met lange stokken; enkele meters verwijderd van de walkant. Het ‘trollen’ komt ook voor. Hierbij varen de visbootjes op de (elektrische) motor met lage snelheid over de rivier tijdens het vissen.
Vanaf de walkanten wordt op een aantal plaatsen gevist. Met hengelstokken en/of met werphengels.

De indruk dat de Linge meestal een zeer drukke rivier is, is niet juist. Veelal is de Linge rustig vaarwater. Er zijn echter uitzonderingen.Gebruik van de kano in- en uitstapplaatsen is noodzakelijk.

De Linge heeft prachtige en rijk gevarieerde oevers. Deze zijn echter veelal niet vrij toegankelijk. In de natuurgebieden is het niet toegestaan om de oevers vanaf de waterkant te betreden. Daarnaast zijn veel oevers onderdeel van agrarische bedrijven of zijn privébezit van bewoners langs de rivier.
Kanoërs kunnen gebruik maken van een aantal speciale in- en uitstapplaatsen. Deze liggen verspreid tussen Gorinchem tot Geldermalsen en verder.
Tevens zijn er een aantal speciale aanleg- en ligplaatsen voor pleziervaartuigen.Zie voor het bovenstaande kaartje op A4-formaat inclusief informatie over kano in en- uitstapplaatsen en een afstandentabel >> Linge Kanotochten. Voor eigen gebruik is een kopie te maken.


Kano- in en uitstapplaatsen en pauzeplaatsen op een rijtje

* Lingehaven, Gorinchem
Vlak bij de sluis is op het Eind een stenen trap die bestemd is als in- en uitstapplaats. De passantenhaven heeft een voorzieningengebouw aan de oostzijde van de oude schutsluis(niet vrij toegankelijk; informatie bij de havenmeester). Bij goede weersomstandigheden zijn er in de directe omgeving enkele horecaterrassen geopend.
In de Lingehaven bevinden zich tussen de Visbrug en Korenbrug aan de kant van de Kortedijk enkele lagere stijgers die als pauzeplaats kunnen dienen.
Bij de Lingehaven zijn parkeerplaatsen op een loopafstand van ongeveer 500 meter (Buiten de Waterpoort en Paardenwater)

* Arkel
Aan de Linge is in Arkel een aanzienlijk aantal ligplaatsen voor motorboten. Hier pauzeren kan. Aan de walkant met beschoeiing is het opletten op golfslag van langsvarende boten. Iets verder, in de bocht bij Arkel is een geleidelijk ondieper wordende oever met een lage walkant. De waterdiepte aan de walkant is op een aantal plaatsen tussen de 30-50 centimeter.

* Pontje Arkel-Spijk (aan de kant van Arkel)
Bij het pontje is een kleine steiger als in- en uitstapplaats voor kano’s aanwezig. Soms ligt de steiger verscholen achter enkele boten.
Bij het veerpontje is een theetuin waar wat gedronken kan worden.

* Oosterwijk; dagrecreatieterrein de Galgenwaard
Tegenover Heukelum ligt het dagrecreatieterrein De Galgenwaard. Aan de waterkant van dit terrein liggen veelal een aantal motorboten. Op het terrein zijn sanitaire voorzieningen en er is tijdens het zomerseizoen een kiosk voor de verkoop van tussendoortjes geopend. Tussen het terrein en Heukelum aan de overkant vaart een pontje.


* Leerdam
In de haven in de omgeving van café-restaurant Prikkelinge en Rederij Leerdam zijn bij de stadsmuur steigers waar uit- en ingestapt kan worden voor een pauze.

* Asperen
Bij de ligplaatsen voor de motorboten en iets verder richting de twee (openstaande) keersluizen, zijn mogelijkheden om te pauzeren. In de zomer is hier een toilet geplaatst.

* De Remketting; tussen Gellicum en Rumpt.
Een kilometer of vijf na Asperen en circa een kilometer oostelijk van de verkeersbrug in Gellicum is er aan de kant van Rumpt een kano in- en uitstapplaats.

* Terras aan Linge, Rhenoy
Dit terras met aanlegplaatsen voor kleine boten van café-restaurant Rust Wat bevindt zich op de Linge oever in het dorp Rhenoy. Het terras is vanaf het vaarwater goed te zien.

* Beesd
Bij de Blauwe Brug tussen Rumpt en Beesd is op de noordoever (aan de kant van Beesd) een kano in- en uitstapplaats.
Circa 500 meter voorbij de brug Rumpt-Beesd is aan de kant van Rumpt een theetuin aan de waterkant. Zie voor informatie –www.theetuin-rumpt.nl-. Let op de onregelmatige openingstijden.
Vlak voor het viaduct van de snelweg is op de noordoever een uit- en instapmogelijkheid.

* Heerlijkheid Landgoed Mariënwaerdt
Circa 1 km voorbij molen, aan de kant van Mariënwaerdt is een ondiepe oever met grasstrook waar gepauzeerd kan worden.

* Geldermalsen
Net voorbij de verkeersbrug is aan kant van Geldermalsen een passantensteiger en een kanosteiger. Deze ligt vlakbij het centrum van Geldermalsen.
Aan de noordoost kant van Geldermalsen is bij de stuw een overdraagplaats voor kano’s. Deze kan ook als rustplaats gebruikt worden.* Buren
Op de splitsing even voor de eerste stuw loopt de Korne linksaf richting Buren. Na enkele kilometers peddelen over de Korne komt men in Buren. In het plaatsje is een kano in- en uitstapplaats.* Linge tussen de stuwen en tot het Amsterdam-Rijnkanaal
Bij de stuwen zijn kano overdraagplaatsen die gebruikt kunnen worden als pauzeplaats. Bij de stuw in de omgeving van Tiel is de camping Aan de Linge met een terras aan het water. Aan de noordkant van Tiel is bij de brug bij het café-restaurant een kanosteiger. In de omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal is een kano in- en uitstapplaats.


Slechts enkele kampeerterreinen langs het water

De kampeermogelijkheden aan de Linge zijn beperkt. Tussen Gorinchem en Geldermalsen ligt geen enkele camping direct aan het rivierwater. Een aantal honderden meters lopen met de kano/kajak en bagage is noodzakelijk. Loopafstanden waarbij het gebruik van een kanokarretje een noodzaak is.

* Mini-camping De Pit, Rumpt
De camping met kampeerplaatsen tussen de fruitbomen is binnendijks aan de Polderdijk in Rumpt gelegen.
Op de volgende wijze is de camping te bereiken vanaf de Linge.
Kano in- en uitstapplaats bij de verkeersbrug Beesd-Rumpt gebruiken. Deze ligt aan de kant van Beesd.Loop via het toegangspad naar de oprit van de brug. Neem het fietspad over de brug naar de andere kant van de Linge. Na de brug direct met een scherpe bocht rechtsaf en enkele tientallen meters fietspad naar beden lopen, naar de dijk. Op de dijk rechtsaf en via het fietspad onder de verkeersbrug door. Daarna de dijk enkele honderden meters vervolgen. De camping is binnendijks, aan de rechterkant van de dijk gelegen. De te lopen afstand is beperkt; circa 400 meter totaal.

Op het looptraject dient men goed op te letten!! Scherpe bochten moeten gemaakt worden. De fietspaden brug op en weer af en het fietspad onder de verkeersbrug door, zijn smal en worden intensief door fietsers gebruikt!!

De camping verhuurt een caravan voor maximaal 2 personen; minimaal 2 nachten
Voor informatie over camping, tarieven en dergelijke zie website van de camping
-www.campingdepit.nl-.


* Natuurkampeerterrein De Karekiet, Buren
Dit kampeerterrein ligt even ten noordoosten van Geldermalsen aan de Erichemsche kade richting Buren. Op het kampeerterrein kampeert men tussen (fruit)bomen.
Via de Linge is de camping te bereiken door na Geldermalsen enkele kilometers verder te peddelen tot de eerste stuw. Stap bij de stuw uit en loop via de brug circa 500 meter richting Buren. De camping is aan de rechterkant van de weg gelegen.
De camping is zelfs peddelend te bereiken. Hiervoor dient de kano een aantal malen overgedragen te worden. Allereerst bij de stuw. Na de stuw al snel linksaf een brede sloot invaren. Na twee overdragingen en 500 meter peddelen ligt de camping vlakbij.

De Karekiet heeft voor kampeerders een mooi Natuurkampeerterrein. Hiervoor is een apart document nodig. Dit is eventueel te koop op de camping.
De camping verhuurt chalets per nacht
Verhuur van kano’s/kajaks voor tochten op de Linge
Voor informatie over camping, tarieven en dergelijke zie website van de camping –www.dekarekiet.com-

* Camping in den Boomgaard, Kapel-Avezaath
Aan de Linge gelegen op het traject tussen de stuwen in Kapel-Avezaath. Aan de noordwestkant van het viaduct onder de snelweg.
Zie voor meer informatie de website –www.indenboomgaard.nl-.

* Camping Aan De Linge
Camping Aan de Linge ligt bij de derde stuw vanaf Geldermalsen gezien, in de omgeving van Tiel. En zoals de naam al aangeeft ligt de camping pal aan de Linge.
Verhuur comforthutten en pipowagen per nacht
Verhuur kano’s/kajaks
Terras aan de Linge
Voor informatie over camping, tarieven en dergelijke zie website van de camping
–www.aandelinge.nl-.


Diverse andere kampeerterreinen in de omgeving van de Linge
In de omgeving van de rivier de Linge zijn een aanzienlijk aantal campings gelegen. Grotere en kleinere campings. Ze liggen echter verder van de rivier af. Raadpleeg voor meer campings internet. Een voorbeeld wordt hieronder vermeld.

* Kampeerterrein Lievelinge, Lingebos
Het kampeerterrein ligt in het Lingebos op een afstand van circa 4 kilometer van Gorinchem en 3 kilometer van Spijk. Het kleurrijke kampeerterrein is anders dan andere campings. Het kampeerterrein heeft diverse voorzieningen waaronder een grote zwemplas.

Diverse tijdelijke onderkomens zijn op het kampeerterrein te huur. Bijvoorbeeld Lingelodges; trekkershutten voor 2-4 personen worden per nacht verhuurd.
Voor informatie over kampeerterrein, ligging, tarieven en dergelijke zie de website
–www.lievelinge.nl-.


Andere logiesaccommodaties

Aan de Linge bevinden zich op meerdere plaatsen logiesaccommodaties zoals B&B’s. Raadpleeg voor B&B’s, maar ook voor eenvoudige hotels bijvoorbeeld de websites
-www.bedandbrakfast.nl-/-www.bedandbreakfast.eu-. De inhoud van deze twee websites is voor een belangrijk deel hetzelfde.Toets de plaats/dorp in en de website geeft aan of en zo ja welke B&B’s er zijn. Of raadpleeg de locaties van de accommodaties via de kaart. Ga vervolgens na of de B&B aan/nabij de Linge ligt. Locatie, faciliteiten en prijzen worden op de website gegeven. Reserveringen/boekingen kunnen gedaan worden.
Direct aan de Linge gelegen zijn er B&B-accommodaties in bijvoorbeeld Gorinchem, Heukelum, Beesd, Deil en Tricht. De hotels in Gorinchem en Deil staan vermeld op de website –www.bedandbreakfast.eu-.
Er zijn ook B&B’s langs de Linge die niet op bovengenoemde websites staan. Bijvoorbeeld in Acquoy; B&B Lingebed. Zie voor informatie -www.lingebed.nl-.
Let bij een reservering/boeking op de punten of de kano/kajak gemakkelijk en vlakbij de accommodatie uit het water gehaald kan worden en of deze tijdens het verblijf op een goede plaats neergelegd kan worden.


Kanoverhuur
* Betuwse Stromen met vestigingen in Enspijk, Leerdam en Buurmalsen. Groot aantal mogelijkheden voor tochten. Allerlei soorten en maten kano's en kajaks te huur. Combinatietochten kanoën-fietsen mogelijk.
Zie voor informatie de website –www.kano.nl-.

* De Appelgaard, Heukelum
Zie voor informatie de website -www.de-appelgaard.nl-
(het verbindingsstreepje is essentieel voor het vinden van de goede website)

* Lingehaven, Gorinchem
Zie voor informatie de website –www.lingehavengorinchem.nl-.


Verhuur fluisterboten
* Ecorecreatie, Arkel
Dit bedrijf verhuurt fluisterboten voor vaartochten op de Linge. Vertrek- en aankomstplaats voor de met een elektrische motor aangedreven fluisterboten is in Arkel. Bij het veerpontje Arkel-Spijk. In Buren is een andere plaats van het bedrijf.
Voor informatie zie die website –www.ecorecreatie.com- en –www.carolinge.nl-.


Fietsverhuur

*De Betuwse Stromen met vestigingen in Enspijk, Buurmalsen en Leerdam –www.kano.nl-.
*Van Voorden Tweewielers, Beesd –www.vanvoordentweewielers.nl-.
*Lingehaven, Gorinchem –www.lingehavengorinchem.nl-.


Aanvullende Aandachtspunten en Tips

Kaartmateriaal voor een kanotocht op de Linge
Bruikbaar is de ANWB Waterkaart Grote Rivieren Midden (K). Hierop is de Linge van Gorinchem tot even voorbij Geldermalsen afgebeeld. De eerste stuw en omgeving is op de kaart afgebeeld, evenals het traject van enkele kilometers over de Korne naar Buren. De kaart is voorzien van allerlei nuttige informatie voor de watersport. Het gedeelte tussen Geldermalsen en het Amsterdam-Rijnkanaal staat afgebeeld op de Waterkaart Grote Rivieren Oost (L).
Tijdens een meerdaagse tocht kan men niet zonder deze kaarten. Ze zijn ook te gebruiken voor de tochtplanning.


Planning van een meerdaagse tocht
Bij een kampeertrektocht met de kano is een tochtplanning niet eenvoudig te maken. De afstand van Gorinchem naar de eerste camping in Rumpt is circa 26 km. Een flinke afstand. In combinatie met een B&B in Heukelum zijn de dag-etappes korter.
De afstand Gorinchem tot de eerste stuw ten noorden van Geldermalsen bedraagt 40 kilometer. Het traject tussen de stuwen tot het Amsterdam-Rijnkanaal is circa 15 kilometer. Zie voor een overzichtskaartje met de in- en uitstapplaatsen en pauzeplaatsen de pagina Leesbestanden op deze website. Het overzichtskaartje is op A4-formaat. Bij het kaartje is diverse informatie gevoegd zoals een afstandentabel en een overzicht van de kano in- en uitstapplaatsen.

De tocht kan in Gorinchem gestart worden. In de Lingehaven zijn meerdere plaatsen om de kano in het vaarwater te leggen.
Een tocht kan ook op een andere plaats langs de Linge gestart worden. Kano’s in het water leggen/uit het water halen is bijvoorbeeld mogelijk bij het dagrecreatieterrein De Galgenwaard in Oosterwijk (tegenover Heukelum). Ook zijn er mogelijkheden bij de watersportverenigingen met een haven die langs de rivier liggen. Vooraf contact opnemen over de mogelijkheden is raadzaam.

De campings in Rumpt en in Buren liggen gunstig om de Linge vanaf die locatie zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts te varen. Belangrijk voordeel is dat meerdere dagen op dezelfde camping verbleven kan worden.
De afstand tussen de campings in Rumpt en Buren is circa 14 km.

Een meerdaagse Lingetocht is goed mogelijk met gebruik van uitsluitend B&B-accommodaties en gebruik van verblijfsaccommodaties zoals trekkershutten op campings. Een tent kan dan thuis gelaten worden.

Rivier de Linge als onderdeel van een langere kanotocht in Nederland
Twee campings kunnen hier genoemd worden voor degenen die de Linge als onderdeel van een langere kanotocht willen opnemen.

*Camping Bij Nader Inzien in Lexmond.
Deze camping ligt direct aan het Merwedekanaal tussen de kilometerpaaltjes 7 km en
8 km. De camping verhuurt trekkershutten. Informatie over camping en dergelijke
–www.campingbijnaderinzien.nl-. De afstand van de camping tot de rivier de Linge in Arkel is ruim 10 kilometer.

*Camping de Mosterdpot in Woudrichem.
De camping ligt waar Maas en Waal samengaan in Merwede.
Uitstappen bij de jachtensteiger vlakbij de aanlegsteiger van de veerpont. Langs de Historische Haven naar de camping lopen. Afstand bedraagt circa 300 meter. De camping verhuurt eenvoudige en luxe stacaravans per nacht of langer. Zie voor meer informatie
–www.campingdemosterdpot.nl-.

De afstand van Woudrichem naar de Jachtensluis van de Lingehaven in Gorinchem is ruim 2 kilometer. Soms is het een eenvoudige oversteek, maar vaak is de oversteek niet zonder risico's in verband met druk scheepvaartverkeer en/of onstuimig rivierwater. Overvaren met de veerpont is een optie. Vraag Riveer (-www.riveer.nl) of de kapitein van de veerboot naar de mogelijkheden.

Voldoende mogelijkheden om proviand te kopen of wat te eten en te drinken
In de wat grotere plaatsen zoals Gorinchem, Arkel, Leerdam, Asperen, Beesd en Geldermalsen zijn winkels en horecagelegenheden aan en/of niet ver van het vaarwater gelegen.

Rijke en gevarieerde natuur
De Linge en omgeving heeft een natuur met veel afwisseling. Peddelend is hier extra van te genieten. De oevers zijn vlakbij met talrijke planten- en vogelsoorten. Een enkele keer scheert de blauwe kiekendief niet ver weg over de rietlanden. Of staat een purperreiger vlakbij tussen het riet te wachten op een langs zwemmend visje. Een kolonie zwarte sterns maakt ieder jaar gebruik van de op het water neergelegde vlotjes als broedplaats. Ze kunnen met het nodige lawaai rakelings over vliegen in de omgeving van Kedichem. Op de onderstaande foto een scholekster.


Opmerkelijk zijn de trajecten met de over het vaarwater heen buigende grote bomen. Tussen Gellicum en Rumpt en tussen Deil en Geldermalsen liggen gedeelten waar de oevers in het voorjaar en zomer compleet groen zijn.Kanoërs kunnen gemakkelijk kleine uitstapjes maken op een tweetal 'zijarmen' van de Linge. Op de Broeksche Uitlaat bij Vogelswerf mag in de periode van 1 juli tot eind december gevaren worden.
Een andere zijweg is de 'dode arm' bij Acquoy. Vroeger stroomde de Linge door dit gedeelte. Dezelfde route terugvaren naar het doorgaande vaarwater is op het ogenblik noodzakelijk.

Enkele vaartips
* Kanoërs dienen op de Linge te wachten voor al het andere scheepvaartverkeer. Zelfs als een motorjachtje van een ligplaats aan de kant wegvaart is het raadzaam om even in te houden/te wachten. Denk ook aan de boten die uit de jachthavens het vaarwater van de Linge opvaren.

* Kanoërs dienen aan de stuurboordkant van het vaarwater te blijven. Voorkom een zigzag koers over de rivier. Blijf (zoveel mogelijk) aan de rechterkant van het vaarwater, maar let op vissers die aan dezelfde oever vissen. Vaar ruim om de hengels en dobbers heen. Let bij het uitwijken naar het midden van het vaarwater op achteropkomende scheepvaart. Let ook op zwemmers aan de waterkant.

* Blijf op afstand van binnenvaartschepen. Ze kunnen veel schroefwater geven en een aanzienlijke zuiging veroorzaken.

*
Het traject vanaf de splitsing bij de Lingebrug in Gorinchem tot aan het verbindingskanaal met het Merwedekanaal bij Arkel, kan erg druk zijn. Op zonnige dagen en tijdens de vakantieperioden varen veel plezierjachten dit gedeelte vanaf of naar de Grote Merwedesluis in Gorinchem. Het is de doorgaande vaarroute voor de recreatievaart tussen de rivieren Merwede en Lek.
Zo af en toe treedt er een onverwachte drukte van tien of meer motorboten op en komt de drukke recreatievaart bovendien nog van beide kanten. Dan zijn dat ongunstige omstandigheden voor kanoërs; veel golfslag en onoverzichtelijk vaarverkeer. Even wachten is de beste oplossing. Zoek een wat rustiger plekje langs de kant waar even gewacht kan worden. Het drukke vaarverkeer zal na tien minuten waarschijnlijk voorbij zijn.
Bediening van de sluis in Gorinchem en bediening van de brug in Arkel hebben de kortstondige drukte tot gevolg.
Een andere mogelijkheid om de drukte uit de weg te gaan, is het traject vroeg in de ochtend (voor 10.00 uur) en/of in de late namiddag te varen. De drukte zal dan over het algemeen meevallen.

* Let op langs de kant liggende, malende binnenvaartschepen en rondvaartboten. Het schroefwater kan onverwachte en sterke waterturbulentie geven. Ga er ruim omheen en let daarbij ook op achteropkomend scheepvaartverkeer.
Is een binnenvaartschip van plan weg te varen en/of te keren wacht dan op ruime afstand tot de vaarweg vrij en veilig is.
Dergelijke situaties kunnen zich onder meer voordoen bij de zand- en grindoverslag bedrijven in Gorinchem en Leerdam en bij de rondvaartboten in Leerdam of elders op de Linge.
Bij de Koornwaard (ter hoogte van kilometerbordje 90) kunnen baggerschepen de aangrenzende put in- en/of uitvaren.

* Bij de stuwen in de Linge tussen Geldermalsen en het Amsterdam-Rijn kanaal is het noodzakelijk de kano langs de stuwen te dragen. Hiervoor zijn speciale uit- en instapplaatsen gemaakt. Stroomafwaarts is het belangrijk om niet door de stuw te peddelen. Bij de stuw is een niveauverschil van meerdere decimeters in het waterpeil. In combinatie met de stroming kan dit op een vervelende manier omslaan betekenen of erger. Het is verboden door de stuwen heen te varen!

* Borden en tekens
Bij bruggen en viaducten betekent een geel rond of vierkant bord (of licht) dat scheepvaart toegestaan is, maar dat scheepvaart van de andere kant door de betreffende doorgang mogelijk is; tegenliggers zijn mogelijk.
Twee van dergelijk tekens naast elkaar betekent dat verkeer van de andere kant verboden is; scheepvaartverkeer van de andere kant in dezelfde doorgang is niet toegestaan (eenrichtingsverkeer).
Een of twee rode lichten of een rechthoekig rood bord met witte balk betekent dat doorvaart verboden is. Groene lichten geven aan dat door gevaren kan worden.
Een geel licht midden onder opening van een (beweegbare) brug en een of twee rode lichten aan de zijkant van dezelfde brug betekent dat doorvaart voor boten die onder de brug door kunnen varen, toegestaan is. Boten van de andere kant mogen door dezelfde doorgang varen.

Voorbeeld: Het viaduct onder de snelweg A15 en de Betuwelijn aan de noordkant van Gorinchem. Doorvaart is uitsluitend toegestaan via de doorgang met de twee naast elkaar geplaatste gele borden (zie onderstaande foto). Let hierbij ook op eventueel achteropkomend verkeer.

Drie rode lichten in driehoek met de punt naar boven betekent dat het gemaal aan het spuien is. Hierbij kan een extra sterke stroming op het vaarwater ontstaan.
Regelmatig vindt onderhoud aan de Linge en aan de oevers plaats. Zo wordt er tot eind 2016 gebaggerd. De baggerschepen bevinden zich in de lente en zomer 2016 tussen Arkel en Gorinchem. Passeren van de baggerschepen is met een kleine boot goed mogelijk. Let wel op aan welke kant gepasseerd mag worden en of er tegenliggers aan komen.


_____________________________©hn - mei 2016____________________________