FIETSTOCHTEN SCANDINAVIEEen aantal fietstochten door Scandinavië vormen de basis voor de informatie over en voor fietstochten in Scandinavië op deze website. In de jaren 1998, 1999 en 2000 heb ik lange fietstochten door de noordelijke landen gemaakt. Het verzamelde en bewaarde materiaal van deze fietsreizen is lange tijd blijven liggen, maar is nog steeds waardevol. Van het materiaal in combinatie met de persoonlijke herinneringen zijn een drietal reisverslagen samengesteld. De reisverslagen zijn van recente datum; samengesteld en geschreven in 2012. Ze beschrijven de fietstochten. Ieder reisverslag is een compleet verhaal en is als zodanig afzonderlijk te lezen. De drie verhalen gezamenlijk hebben een meerwaarde.

De onderstaande overzichtskaartjes van de tochten zijn in maart 2016 bijgevoegd. Bij de afzonderlijke reisverslagen zijn ze in een iets groter formaat weergegeven. De kaartjes geven een beeld van de fietstochten. Lees voor meer detail de teksten en raadpleeg voor meer gegevens over de routes gedetailleerdere kaarten.

De reisverslagen zijn:

IN NOORWEGEN BIJ DE POOLCIRKEL NAAR HET OOSTEN, NAAR ZWEDEN EN FINLAND      
Reisverslag Fietstocht Scandinavië 1998

 RONDE DOOR NOORWEGEN, ZWEDEN EN FINLAND                                                  
 Reisverslag Fietstocht Scandinavië 1999 

PER FIETS NAAR DE NOORDKAAP EN TERUG 
Reisverslag Fietstocht Scandinavië 2000

De reisverslagen zijn als afzonderlijk onderdeel in het hoofdmenu van deze website opgenomen - De Poolcirkel, Ronde Scandinavië en De Noordkaap.
De informatie bestaat per fietstocht uit:
 •   Inleiding
 •   Aantal Hoofdpunten Fietstocht
 •   Tekstfragmenten/Tekstgedeelten Reisverslag Fietstocht
Een aantal tekstgedeelten is ondergebracht op een sub-pagina van het desbetreffende onderdeel.

De reisverslagen zijn een bron van informatie voor degenen die meerdaagse fietstochten willen maken. Ze kunnen ook waardevol zijn voor degenen die meer willen weten over fietsen en/of reizen in Scandinavië.

Een beschreven fietstocht is eventueel (gedeeltelijk) achter de computer "na te fietsen” met behulp van gedigitaliseerde kaarten op internet. Een kaart waar dit in ieder geval mee mogelijk is, is "Mapcarta”. Aan deze kaart is ook allerlei informatie gekoppeld, waaronder divers fotomateriaal van de omgeving en gegevens betreffende plaatsen op of in de nabijheid van de route. Voor campings is het nodig andere informatiebronnen te raadplegen. Deze digitale kaart kan naast ander materiaal eventueel ook gebruikt worden bij het plannen van een fietstocht.

Met de uitgestrektheid van Scandinavië zijn tijdens fietstochten afstanden af te leggen die gemakkelijk een veelvoud zijn van wat in Nederland is te fietsen.
De afstanden zijn in wezen minder van belang. Scandinavië blijkt ontelbare mooie gebieden voor kortere of langere fietstochten te hebben.

Een grote verscheidenheid aan fietsroutes is te kiezen. Een aantal categorieën die te onderscheiden zijn worden hier genoemd:
 • door vlakke en/of heuvelachtige en/of bergachtige gebieden
 • langs kusten en/of meer landinwaarts langs meren en rivieren
 • door meer kleinschalige gebieden en/of door uitgestrekte, dunbevolkte gebieden

Naast de grote verscheidenheid aan fietsroutes en gebieden, zijn andere pluspunten:
 • goede bereikbaarheid van de landen
 • goede transportmogelijkheden in de landen en tussen de landen onderling
 • een hoge campingdichtheid met een voldoende spreiding van de campings
 • ruime beschikbaarheid van eenvoudige accommodaties zoals trekkershutten en blokhutten
 • natuur en cultuur kunnen tijdens een fietsvakantie vrij gemakkelijk met elkaar  gecombineerd worden                     
Aandachtspunten en Tips
 
1.    Fietsen is in de bosrijke landen van Scandinavië toch sterk verbonden met "water”. Veel van de beschreven fietsroutes lopen langs rivieren en meren; grote meren en waterrijke rivieren en ontelbare kleine meren en riviertjes. Daarnaast is "de zee” een essentieel element op veel fietstrajecten. Campings zijn veelal aan "water” gelegen.

2.    Op de fietstochten die beschreven zijn, zijn over het algemeen flinke dag- afstanden gefietst. Het is echter niet noodzakelijk om dergelijke lange dagafstanden te fietsen. De campingdichtheid is in veel gebieden dusdanig, dat met kleinere afstanden per dag volstaan kan worden. De keuze vooraf, van een relatief klein en aantrekkelijk fietsgebied is eveneens een optie. Bovendien is het veelal heel goed mogelijk om vanuit één of enkele standplaats(en) meerdere (dag)tochten in een gebied te fietsen.

3.    De landen Noorwegen, Zweden en Finland zijn zeer uitgestrekt. Er zijn gebieden die een aanzienlijke bevolkingsdichtheid hebben, maar er zijn veel gebieden waar nauwelijks mensen wonen en waar weinig personen op de wegen rijden. Fietsers zullen in dunbevolkte gebieden zelden voorbij komen. Bij fietstochten zijn dit gegevens om rekening mee te houden. Een band plakken en een los moertje vast kunnen draaien is wel het minste wat aan (kleine) reparaties zelf gedaan moet kunnen worden. Neem voor de zekerheid altijd een passende nieuwe binnenband mee. Daarnaast is het belangrijk om voldoende voedingsmiddelen bij zich te hebben. Bovendien is het verstandig een (compact) EHBO-doosje mee te nemen.

4.    Er zijn goede toeristische- en wegenkaarten voor (de landen van) Scandinavië te koop; van overzichtskaarten voor het hele land en kaarten met meer detail voor deelgebieden en gedetailleerde kaarten voor een aantal kleinere, meer toeristische gebieden. Veelal staat een aanzienlijk aantal campings op de kaarten aangegeven. Met uitzondering van de gedetailleerde kaarten met hoogtelijnen, zijn de vermelde gegevens over de hoogteverschillen op de routes voor fietsers beperkt. Meestal wordt uitsluitend het hoogste punt op een traject aangegeven. Op de professionele kaarten met een schaal van 1:200.000 tot 1:400.000 is redelijk goed tot goed te fietsen in Scandinavië. Zie voor een overzicht van het te koop zijnde aanbod van (fiets)kaarten en dergelijke, bijvoorbeeld de internetsite van "Fietsvakantiewinkel” of van "Reisboekwinkel de Zwerver”.


5.    Gaat de fietstocht door één van de grote steden in Scandinavië dan is het verstandig om de fietsroute in de grote steden extra aandacht te geven en van te voren apart voor te bereiden. Gebaseerd op eigen ervaring gaat het in ieder geval om de hoofdsteden Oslo, Stockholm en Helsinki en om Trondheim en Göteborg. De steden zijn zeer uitgestrekt en hebben diverse gedeelten en barrières in de vorm van grote wateroppervlakten en/of heuvels. Moet u bij een (bepaalde) camping, station, veerbootterminal of dergelijke zijn dan is het prettig te weten waar u precies moet zijn en welke fietsroute het beste gekozen kan worden. De fietsroute vanuit het centrale deel van een grote stad naar het omringende gebied kan eveneens lastig zijn en de nodige voorbereiding vereisen.

6.    Op internet is het merendeel van de campings te vinden waar tijdens de beschreven fietstochten overnacht is. Er zijn zeer veel campings in Scandinavië en deze hebben een voldoende spreiding voor voldoende overnachtingsmogelijkheden bij meerdaagse fietstochten. Campings zijn onder meer op te zoeken via "de asci-eurocampings campingwijzer” en de "kosmos campingwijzer”. Zoeken met de trefwoorden – "campings” in "plaatsnaam” - geeft meestal ook informatie. De trefwoorden "kamperen” in "land” levert de nodige ingangen op om verder te zoeken. Op de diverse toeristische kaarten staan veelal een groot aantal campings aangegeven. Bij het raadplegen van de diverse informatiebronnen wordt duidelijk dat Scandinavië een aanzienlijke campingdichtheid heeft en dat er een goede spreiding van de campings is.

7.    Een belangrijk pluspunt bij kamperen tijdens fietstochten is het gegeven dat de meeste campings ingesteld zijn op passanten.

8.    Het merendeel van de campings in Scandinavië heeft een aantal hutten (trekkershutten en/of blokhutten) die per nacht, veelal voor een schappelijke prijs, verhuurd worden. Met een beetje puzzelen en planning is het mogelijk meerdaagse fietstochten te maken waarbij uitsluitend overnacht wordt in hutten op campings.

9.    In een aantal gebieden zijn naast hutten op campings ook andere eenvoudige overnachtingsmogelijkheden, zoals B&B ‘s, jeugdherbergen en "kro’s” (herbergen) te vinden.

10.   De weersomstandigheden kunnen zeer divers zijn. Ze zijn voor wat betreft de optredende verschillen en veranderingen in een aantal opzichten wel te vergelijken met het "Nederlandse weer”. Naast vele dagen met mooi, zonnig weer zijn ook perioden met regen en/of regenbuien mogelijk. Temperaturen zullen overdag in de noordelijk gelegen gedeelten over het algemeen in de zomerperiode een aantal graden lager liggen dan de meer zuidelijk en de meer landinwaarts gelegen gebieden. Dagen met temperaturen van dertig graden of meer zullen in Scandinavië vrij zelden voorkomen. Temperaturen tussen de tien en twintig graden overdag, zijn in de zomerperiode daarentegen geen zeldzaamheid. De afkoeling is ’s nachts veelal aanzienlijk en zeker in de hoger gelegen gebieden kan het ook in de zomer vooral ‘s nachts maar ook overdag (zeer) fris zijn. Sneeuw is in de hoger gelegen delen in de zomerperiode niet uitgesloten. De zuidwestkust van Noorwegen heeft een hoge gemiddelde neerslaghoeveelheid. Andere gebieden hebben veelal een geringere gemiddelde neerslaghoeveelheid. Ook in vergelijking met Nederland.

11.   Een constante factor is de middernachtzon; deze geeft lange dagen nabij de Poolcirkel. Een zon die niet ondergaat behoort boven de Poolcirkel ook tot de mogelijkheden. De lange dagen betekenen veelal dat het daglicht ’s avonds langzaam tempert en dat het ochtendgloren vroeg, maar langzaam zal plaatsvinden. Bij (zwaar) bewolkte weersomstandigheden is het in (de noordelijke delen van) Scandinavië tijdens de periode van  de middernachtzon, ook gewoon "donker weer”.

12.   Draag een fietshelm. Tijdens een valpartij of dergelijke geeft dit extra bescherming. De fietsroutes hebben overwegend niet het wegprofiel van het gemiddelde comfortabele geasfalteerde fietspad met gras aan weerskanten. Tevens zijn gescheiden fietspaden niet zoveel aanwezig in Scandinavië, hetgeen betekent dat fietsers en andere weggebruikers gelijktijdig van dezelfde weg gebruik maken.


13.   Vergeet niet om goede verlichting op de fiets te monteren. Zeker bij donkere weersomstandigheden is het aanzetten van de fietsverlichting zinvol. Daarnaast zijn er andere omstandigheden waarbij verlichting een noodzaak is, zoals in tunnels. Veelal heeft de fietsverlichting vooral de functie voor "vroegtijdig gezien worden”, maar is daarom niet minder belangrijk. Goede ledverlichting is een bruikbare optie; weegt weinig, de fiets trapt niet zwaarder door de dynamo, de dynamo slipt niet bij regenachtig weer en de verlichting heeft een groot aantal branduren met enkele batterijtjes. Zorg ervoor dat de fietsverlichting goed zichtbaar is en tijdens het fietsen niet afgedekt wordt door de bagagetassen en/of fietskleding. In het algemeen is  "goed gezien kunnen worden" belangrijk. Gekleurde kleding en reflecterende materialen dragen hier aan bij.

14.   Neem op meerdaagse fietstochten (fiets)kleding voor diverse weertypen mee. Gebruik fietsschoenen waar zonder problemen een stuk mee te lopen is. Is een aantal honderden meters van een traject te steil, dan is dat gedeelte in ieder geval eenvoudig lopend af te leggen.

15.   In Scandinavië zijn er regelmatig trajecten met een onverhard wegdek. Dit zijn veelal juist aantrekkelijke fietsroutes. De fiets moet echter wel geschikt zijn om over deze onverharde wegen te rijden. Zorg er vooral voor dat de fiets stevig is; sterk frame, stevige bagagedragers en oersterke wielen. De banden moeten minimaal een breedte van 37 mm hebben en tegen een stootje kunnen. Banden met een breedte van 40 mm zijn eveneens redelijk goed te verkrijgen. Ze zijn net iets breder en passen om veel velgen en in de meeste fietsframes.

16.   Bij het gebruik van een gasbrandertje is het raadzaam ervoor te zorgen altijd voldoende branduren in reserve te hebben. Het aantal winkels dat de gastankjes verkoopt is beperkt. Bovendien worden in Scandinavië diverse merken en typen brandertjes gebruikt. De winkel kan het merk/type gastankje dat u nodig heeft, niet in voorraad hebben.

17.   De vervoersverbindingen naar en in Scandinavië zijn over het algemeen uitstekend. In Scandinavië is het tussen een aantal (grotere) plaatsen redelijk eenvoudig zich te verplaatsen en de fiets gelijktijdig mee te nemen. De veerdiensten tussen de landen en de Hurtigruten langs de kust van Noorwegen zijn hier goede voorbeelden van. In Scandinavië, met name in Noorwegen, zijn er talrijke veerdiensten tussen de eilanden aan de kusten en over de fjorden. Deze binnenlandse bootverbindingen vormen veelal een onderdeel van een doorgaande verkeersweg. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden met trein en bus. Hierbij is het veelal wel nodig zich vooraf te informeren over de mogelijkheden en de beschikbare ruimte. Een toepasselijk voorbeeld in dit verband is De Inlandsbanan in Zweden; een treinverbinding met veel in- en uitstapplaatsen van Mora aan het Siljanmeer naar Galliväre in Noord-Zweden. Een afstand van 1100 km.

18.   Op een aantal grote meren in Noorwegen, Zweden en Finland zijn veerdiensten. Deze kunnen door fietsers goed gebruikt worden om zich over het meer te verplaatsen van A naar B. Voorbeelden zijn de veerdiensten op het Mjøsa en op het Femundmeer in Noorwegen, het Vättern en het Siljan in Zweden en het Pielinenmeer in het zuidoosten van Finland.

19.   Bootverbindingen behoren nog steeds tot goede mogelijkheden om naar diverse bestemmingen in Scandinavië te komen. De reguliere bootverbindingen Hoek van Holland – Harwich en Harwich - Esbjerg (Denemarken) zijn ook nu nog een vrij snelle manier om 3-4 maal per week naar Denemarken te reizen. Met een fietstocht van enkele dagen door een mooi gedeelte van Denemarken bereikt men de havenplaatsen in Noord-Jutland met een groot aantal verbindingen naar Noorwegen en Zweden. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit Esbjerg met de trein inclusief fietstransport, naar diverse bestemmingen in Denemarken te reizen.

20.   Een andere optie voor een scala aan bootverbindingen is eerst naar Kiel in Duitsland te fietsen of dit traject van circa 500 km met de trein af te leggen, en vanuit Kiel een boot te nemen naar Göteborg of Oslo. Het gaat om reguliere en snelle verbindingen. Vanuit Noord-Duitsland is er ook een directe verbinding met Helsinki. De genoemde verbindingen zijn slechts een aantal uit een veel groter aanbod aan veerdiensten.

21.   Uitgebreide toeristische informatie is te vinden op een aantal internetsites. De volgende internetsites worden hier genoemd:  "Visit Norway”, Visit Sweden”, "Visit Finland” en "Visit Denmark”. Soms is het even zoeken op deze websites, maar de vier sites geven redelijk veel aandacht aan diverse fietsmogelijkheden in het desbetreffende land; aantrekkelijke fietsgebieden, mooie routes, enzovoort.________________________________© hn - 2013 / maart 2016 / november 2017_______________________________